کتاب نقدی بر اسلام شناسی شریعتی

مؤلف: احمد اسدنژاد
نوبت چاپ: یکم 
تاریخ چاپ: بهمن ۱۳۸۷ 
شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه 
قیمت: ۲۰۰۰ تومان
شابک: ۲ – ۴۷۸ – ۳۳۰ – ۹۶۴ – ۹۷۸.
کلیه حقوق برای مؤلف محفوظ است.

 

//+