مفسر/ثقل/امیرالمؤمنین

مفسر و آشکار کنندۀ باطن قرآن کیانند؟
پیامبر صلی الله علیه و آله در فراز دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به کتاب آسمانی قرآن چنین می‌فرمایند:
ای مردم! در آیات قرآن تدبر کنید و به محکمات آن بنگرید و در متشابهات آن از هوای نفس پیروی نکنید [تا اهل قرآن برای شما حقایق آن را بیان کنند]، به خدا سوگند، تفسیر [این گونه آیات] را جز کسی که اکنون من با دست خود دست او را بالا برده ام و او را به شما نشان داده ام نخواهد گفت.

همانا هر کس من مولا و آقای اویم این علی نیز آقا ومولای اوست.او برادر و وصی من است و خداوند ولایت او را بر من نازل نموده است


ای مردم! این علی، برادر و وصیّ من و نگاهبان دانش من می‌باشد(علم و دانش من نزد اوست)، و او جانشین من بر امتم و برای تفسیر قرآن است و اوست که مردم را به قرآن دعوت می‌کند و به آن چه خشنودی خداست عمل می‌کند و با دشمنان خدا می‌جنگد و با پیروان قرآن دوستی می‌نماید و مردم را از معصیت خدا باز می‌دارد.

ثقل اکبر و ثقل اصغر چیست؟
ای مردم! علی و فرزندان پاک او [از نسل من] ثقل اصغر (یادگار گرانسنگ کوچکتر) هستند و قرآن ثقل اکبر(یادگار گرانسگ بزرگ تر) است و هر کدام از دیگری خبر میدهد و موافق آن است. آنان هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند. [قرآن حامی عترت و عترت مبیّن و نگهبان قرآن است] تا این که نزد کوثر بر من وارد شوند. همانا عترت من، امانت داران خداوند در میان مردم و حاکمان او روی زمین هستند.

ای مردم! آگاه باشید که من وظیفۀ خویش را ادا نمودم و رسالت خود را ابلاغ کردم. آگاه باشید که من [امامت علی علیه السّلام را] به گوش مردم رساندم و بر آنان آشکار نمودم و آگاه باشید که خداوند [امامت علی علیه السّلام را] به من گفت و من از طرف او به شما گفتم.

چه کسی شایسته مقام امیرالمؤمنین بودن است؟
یکی از القاب اختصاصی حضرت علی علیه السّلام «امیرالمؤمنین» است و در روایات وارد شده که هیچ کس حق ندارد این نام را برخود بگذارد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در ضمن سخنان خود ضمن اعطای این لقب به آن حضرت چنین می‌فرمایند:
ای مردم! آگاه باشید که پس از من جز برادرم علی، «امیرالمؤمنین» نخواهد بود و برای احدی بعد از من حلال نیست که خود را «امیرالمؤمنین» بداند.

و در جای دیگر:
... علی جانشین خداست و «امیرالمؤمنین» است.

هم‌چنین:
... از این رو، من مأمور شده ام که در این مکان از شما برای آن چه از طرف خدا آورده ام برای [ولایت و امامت] علی، امیرالمؤمنین، و امام پس از او، بیعت بگیرم.

و در فرازی دیگر:
... و از خدا و رسول او و علی امیرالمؤمنین و فرزندان او پیروی و اطاعت خواهیم نمود.

و نیز:
ای مردم! از خدا بترسید و با علی به عنوان امیرالمؤمنین بیعت نمایید.

و برای تأکید بیشتر:
و بر علی به عنوان امیرالمؤمنین سلام نمایید.به نقل از وبلاگ"راه وصال"