خشم الهی کجا و خوی زنانه؟!

بعضی از علمای اهل‌تسنّن معتقدند خشم حضرت زهرای مرضیه سلام‌الله‌علیها از ابوبکر خشمی زنانه بوده و از این رو حایز اهمّیّت نخواهدبود. 
ابن‌کثیر در این رابطه گفته‌است:« و هی مرأة من بنات آدم تأسف کما یأسفن» او زنی است همانند زنان دیگر، همان‌گونه که ایشان متأسّف ‌می‌شوند، او نیز می‌شود.۱ 
این چگونه ممکن است درحالی‌که به اسناد صحیح و خالی از ابهام در معتبرترین کتب اهل‌تسنّن از رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله نقل‌شده که رسول خدا به آزردگی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها آزرده‌می‌شود.۲

و متعاقبا خدای متعال آزرده شود.(احزاب/۵۷)
آیا در شأن زنان دیگر هرگز این گفته‌شده؟
از چه رو برآن‌شده‌اند در برابر نصّ صریح این‌گونه استنباطی شخصی کنند؟
__________________________________________________
۱ـ البدایة والنهایة - ج ۵ - ص ۳۱۰، السیرة النبویة - ج ۴ - ص ۵۷۴
۲ـ صحیح بخاری - ج ۴ - ص ۲۱۰: حدثنا أبو الولید حدثنا ابن عیینة عن عمر و ابن دینار عن ابن أبی ملیکة عن المسور بن مخرمة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فاطمة بضعة منی فمن أغضبها أغضبنی صحیح بخاری - ج ۴ - ص ۲۱۹: حدثنا أبو الولید حدثنا ابن عیینة عن عمر وبن دینار عن ابن أبی ملیکة عن المسور بن مخرمة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فاطمة بضعة منی فمن أغضبها أغضبنی