جرعه ای از ذلال غدیر

مولف: حسن تاجری
ناشر: نشر آفاق
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: 78
قیمت: 4400 ریال
مشخصات ناشر: خ پاسداران، دشتستان چهارم، نبش زمرد پلاک 43 تلفن 22847035


غدیر چشمه پاکی در رواق تاریخ(پیام ملکوتی، واپسین سفر، آغاز راه، بوسه بر تربت مادر، دیدار وطن، سفارش ها، وداع با همه، در اندیشه ی آینده امت، پهنه غدیر