کتاب جرعه ای از ذلال غدیر


مولف: حسن تاجری
ناشر: نشر آفاق
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۷۸
قیمت: ۴۴۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ پاسداران، دشتستان چهارم، نبش زمرد پلاک ۴۳ تلفن ۲۲۸۴۷۰۳۵غدیر چشمه پاکیدر رواق تاریخ(پیام ملکوتی، واپسین سفر، آغاز راه، بوسه بر تربت مادر، دیدار وطن، سفارش ها، وداع با همه، در اندیشه ی آینده امت، پهنه غدیر