امام زمان(عج) در تورات

در مزمورِ سی و هفتم از مزامیر داوود(۱) چنین آمده:
«به سبب شریران، خویش را مشوّش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر، زیرا که مثل علف به زودی بریده می‌شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن... خود رامشوّش مساز که البته باعث گناه خواهد شد. زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود. و اما حلیمان وارثان زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذّذ خواهند گردید... شریران شمشیرها را برهنه کرده و کمان راکشیده اند تا مسکین و فقیر را بیندازند و راست رُُُوان را مقتول سازند. شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد... و اما صالحان را خداوند تأیید می‌کند. خداوند روزهای کاملان را می‌داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالاباد... صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود...منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد... و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی، او قلعه ی ایشان خواهد بود. و خداوند ایشان را اعانت کرده نجات خواهد داد، ایشان را از شریران خلاص کرده خواهد رهانید، زیرا بر او توکل دارند.»
***
۱)منظور از مزامیر داوود، سرودهایی است که در عهد عتیق مندرج است و به حضرت داوود نسبت داده می‌شود.