اعتراض وارد نیست...

از سویی خلیفه دوّم «جناب عمربن‌خطّاب» حدّ شراب را از چهل ضربه (سنّت جناب ابوبکر) به هشتاد ضربه ارتقا می‌دهد.

از سویی بخت موافق، یار مردی می‌شود که زیر ضربات حدّ است. دل خلیفه به حالش رحم‌ می‌آید. دیگر بیش از شصت ضربه بر تن او، آهنگ نمی‌کند.(۱) این‌گونه است...

نه گونه‌گون!

تنها همان گونه که خلیفه اراده ‌کند!

کسی آیا اعتراضی دارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ السنن الکبری - البیهقی - ج ۸ - ص ۳۱۷ - ۳۱۸
(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمی أنبأ أبو الحسن الکارزی أنبأ علی بن عبد العزیز عن أبی عبید قال حدثنی أبو النضر عن سلیمان بن المغیرة عن ثابت عن أبی رافع عن عمر رضی الله عنه انه اتی بشارب فقال لأبعثنک إلی رجل لا تأخذه فیک هوادة فبعث به إلی مطیع بن الأسود العدوی فقال إذا أصبحت غدا فاضربه الحد فجاء عمر رضی الله عنه وهو یضربه ضربا شدیدا فقال قتلت الرجل کم ضربته قال ستین قال اقص عنه (۳) بعشرین - قال أبو عبیدا قص عنه بعشرین یقول اجعل شدة ‹ صفحه ۳۱۸ › هذا الضرب الذی ضربته قصاصا بالعشرین التی بقیت - فی هذا الحدیث من الفقه ان ضرب الشارب ضرب خفیف وفیه انه لم یضربه فی سکره حتی افاق ألم تسمع قوله إذا صبحت غدا فاضربه الحد (قال الشیخ) رحمه الله وفیه ان الزیادة علی الأربعین تعزیر ولیست بحد -