دومین نشست علمی با موضوع فدک با حضور حجت‌الاسلام سید یحیی مرتضوی به عنوان نماینده اهل تشیع و حمید رفیعی به عنوان نماینده اهل سنت؛ امروز ۱۹ آذرماه ۹۲ در مرکز تخصصی شیعه شناسی برگزار شد.

 

نماینده اهل تشیع ابراز کرد: در منابع اهل سنت آمده است که فدک جزء ملک شخصی حضرت زهرا (س) بوده و پیامبر (ص) فدک را به حضرت زهرا (س) بخشیده است؛بنابراین چرا خلیفه اول فدک را از حضرت زهرا (س) پس گرفت؟

 

نماینده اهل تسنن گفت: ابابکر بعد پیامبر اکرم (ص) خلیفه مسلمانان بوده و بر خلیفه واجب است که بیت المال را حفظ و اموال عمومی را ساماندهی کند؛ بنابراین خلیفه اول فدک را از حضرت زهرا (س) پس گرفت و آن را به بیت المال بازگرداند.

 

نماینده اهل تشیع اظهار کرد: خلیفه بر خلاف «قاعده ید» فدک را از حضرت زهرا (س)پس گرفت؛ خلیفه اول یا «قاعده ید» را می دانست؛ بنابراین با گرفتن فدک ظلم بزرگی انجام داده است؛ یا اینکه حکم قاعده ید را نمی دانست؛ که در این صورت جهل بزرگی برای خلیفه است و جانشین پیامبر (ص) نباید جهل به این قاعده داشته باشد؛ در ضمن حضرت زهرا (س) برای اینکه اثبات کند فدک بخشش پیامبر (ص) خدواند است برای آن شاهد آورد.

 

نماینده اهل تسنن با رد این نظریه گفت: خلیفه اول اجتهاد کردند که در قضیه فدک نیازی به شاهد نیست؛ در ضمن همه شاهدهای حضرت زهرا (س) در قضیه فدک صاحب نفع بودند، مانند حضرت علی (ع) و دو فرزند ایشان که برای فدک شهادت دادند.

 

نماینده اهل تشیع اظهار کرد: از نظر فقهی و حقوقی شوهر می تواند شاهد بر ملکیت زن باشد و در جایی از فقه این شهادت رد نشده است؛ در ضمن در منابع معتبر اهل سنت آمده است: «علی مع حق و حق مع علی » که این حدیث عصمت حضرت علی (ع) را اثبات می کند؛ حال چگونه است خلیفه اول شهادت امام علی (ع) را نپذیرفتند؟

 

نمایند اهل تسن در رد این نظریه گفت: اولا اهل تسنن عصمت حضرت علی (ع) را قبول ندارند؛ در ضمن بحث قضاوت، حکم فقهی و شرعی است و قاضی باید طبق حکم فقهی قضاوت کند کاری به مقام و جایگاه اشخاص نداشته باشند؛ همانطور پیامبر در بعضی قضاوتها اجتهاد کردند؛ خلیفه در این قضیه اجتهاد کرد که شهادت حضرت علی (ع) مورد قبول نیست.

 

نماینده اهل تشیع اظهار کرد: آیا شما مقام پیامبر اکرم (ص) و خلیفه اول را یکی می دانید؟ یعنی شما شأن پیامبر (ص) را اینقدر پایین می دانید؟

 

نماینده اهل تسنن ابراز کرد: اهل سنت جایگاه پپیامبر را بسیار بالاتر از خلیفه اول می داند؛ اهل سنت در اینجا یک قیاس بین پیامبر (ص) و خلیفه اول انجام دادند و مکتب اهل تسنن قاعده قیاس را قبول دارند.

 

نماینده اهل تشیع اظهار کرد: در منابع اهل سنت آمده است که تنها فرزند پیامبر (ص)، حضرت زهرا سلام علیها است؛ بنابراین اموال پیامبر اکرم (ص) طبق قاعده ارث به حضرت زهرا (س) می رسد؛ فدک هم مال شخصی پیامبر بود و به حضرت زهرا (س) می­رسد.

 

نماینده اهل تسنن ابراز کرد: در حدیث معتبر آمده است که پیامبران از خودشان ارث باقی نمی گذارند و هر مالی که از خودشان باقی می گذارند، صدقه برای مردم است؛ بنابراین فدک هم نمی تواند ارث پیامبر اکرم (ص) به حضرت زهرا (س) باشد.

 

نماینده اهل تشیع در رد این نظریه گفت: بسیار از علمای اصولی، کلامی و حدیثی اهل سنت این نظر را دارند که خلیفه اول تنها کسی است که این حدیث را در مقابل حضرت زهرا (س) آورده است و در هیچ منبع معتبری دیگری این حدیث وجود ندرد؛ مگر در قرآن نیامده است که حضرت داوود از حضرت سلیمان ارث برده است؟ مگر بجز این است که فرزندان یعقوب از حضرت یعقوب ارث برده اند؟ چرا امول پیامبر (س) میان زنان پیامبر از جمله عایشه تقسیم شد ولی وقتی نوبت به حضرت زهرا (س) رسید باید بگویند که پیامبران از خودشان ارث باقی نمی گذارند؟

 

نماینده اهل تسنن اظهار کرد: در جلد اول کتاب معتبر کافی حدیثی در این مضمون آمده است که علما وارثان پیامبر هستند و پیامبران از خودشان درهم و دنیاری باقی نمی گذارند؛ بنابراین این حدیث قرینه بر این است که منظور از ارث در این آیات علم و حکمت پیامبران است نه مال و اموال پیامبران.

 

نماینده اهل تشیع در رد این نظریه گفت: این حدیث در مورد بحث و فضای علمی است و ربطی به ارث رسیدن مال و اموال پیامبران ندارد.

 

نماینده اهل تسنن گفت: اگر ادعای شما مبنی بر اینکه فدک بخشش یا ارث پیامبر به حضرت زهرا(س) بوده است، پس چرا فدک در زمان حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) به ایشان برگرداننده نشد؟

 

نمایند اهل تشیع در جواب این سوال و در پایان سخنانش گفت: اگر حرف اهل سنت را بپذیریم که فدک جزء بیت المال است؛ بنابراین به طور طبیعی تمام اموال بیت المال به خلیفه می رسد؛ بنابراین فدک هم به حضرت علی (ع) رسیده بود و دیگر نیازی به اعلام کردن نبود و اگر قایل شدیم که فدک هبه یا ارث حضرت زهرا (س) بوده است، در این ۲۵ سال خانه نشینی حضرت علی (ع) افراد و خانواده های بسیاری از در آمد فدک سهم بردند؛ حضرت علی (ع) چگونه فدک را از آنها پس می­گرفت؟

 

وی خاطرنشان کرد: در ضمن حضرت علی (ع) می خواستند که درآمد فدک را بین مسلمانان و فقیران مسلمان تقیسم کنند و این غرض حاصل شده بود و دیگر نیاز نبود که بحث قضیه فدک در آن زمان در جامعه مطرح شود.رسا نیوز