آیا شیعه روایاتی که در صحاح و سنن اهل سنت است، نمی‌پذیرند؟

پاسخ آیت الله سبحانی:

شکی نیست که سنت پیامبر به سان کتاب خدا، یکی از مصادر و مدارک عقیدتی و فقهی است. و ردّ گفتار پیامبر(صلی الله علیه وآله) جز شرک و خروج از اسلام، چیزی نیست.

ما اگر سخن پیامبر را از خود او شنیدیم طبعاً صد در صد می‌پذیرفتیم و بدان عمل می‌کردیم، ولی چون به مرور زمان، بین ما و پیامبر واسطه‌هایی قرار گرفته اند، شیعه می‌گوید باید درباره این واسطه ها دقّت کرد. هرگاه ثقه و پرهیزکار باشند برای ما حجت است.

از این نتیجه می‌گیریم هرگاه روایاتی که در صحاح و سنن آمده، با این میزان تطبیق کند، فرقی بین این کتابها و کتب اربعه نیست. این که شایع کرده اند ما روایات آنها را نمی‌پذیریم، بر خلاف واقعیت است.

ما روایاتی را نمی‌پذیریم که وثاقت راوی زیر سؤال رفته باشد یا مجهول باشد ولی بهترین گواه بر گفتار ما، این است که در کتب فقهی ما با روایاتی که در صحاح آمده، استدلال می‌شود، که ما به برخی اشاره می‌کنیم:

۱. نهی النبی عن الغرر
۲. علی الید ما أخذت حتی تؤدیه
۳. المسلمون عند شروطهم
۴. البیّعان بالخیار ما لم یفترقا.
و....

در این جا نکته ای را متذکریم: قسمت عظیمی از روایات اهل بیت در کتب اهل سنت است، چطور ما نسبت به این کتابها خوشبین نیستیم؟

دو استاد درگذشته آیة الله سید مهدی روحانی و آیة الله میرزا علی احمدی میانجی، تحقیقات گستره ای در ۱۰جلد در این مورد آماده کرده اند و در آنها روایات اهل بیت(علیهم السلام) را که در کتب اهل سنت است یکجا گرد آورده اند. و نخستین جلد آن، منتشر شده است و این حاکی از این است که در قرون گذشته ـ بر خلاف امروز ـ فقیهان و محدثان اهل سنت به روایات اهل بیت ارزش قایل شده و به آن عمل می‌کردند.
 شیعه نیوز