برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات حلبی

حلبی در کتاب “سیره” آورده‏است: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمامه‏ای داشت به نام “سحاب”، آن را به علی علیه السلام بخشید، و بسا بود که علی با آن عمامه از راه می‏رسید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‏فرمود: “علی در سحاب نزد شما آمد” و منظور حضرت همان عمامه سحاب بود که به او بخشیده‏بود.(السیرة الحلبیّة ۳ / ۳۶۹.)
- علّامه برهان‏الدین حلبی شافعی در ضمن کلامی طولانی گفته است:...زیرا آن حضرت در کعبه متولد شد در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سی سال داشت.(السیرةالحلبیة ۱ / ۱۳۹.)
- برهان‏الدین حلبی گوید: علی علیه السلام پیوسته با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سر می‏برد. و در “خصایص‏العشره” زمخشری آمده: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نام او را علی گذاشت و روزهایی چند او را از آب دهان مبارک خود غذا داد و زبان خود را برای مکیدن در دهان او می‏نهاد. فاطمه بنت اسد مادر علی -رضی‏اللَّه‏تعالی‏عنها- گوید: چون او را بزادم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را علی نامید و آب دهان خود را در دهان او ریخت و زبان خویش در دهان او گذاشت و علی پیوسته زبان حضرتش را می‏مکید تا به خواب رفت؛ فردای آن شب دایه‏ای برای او طلب کردیم ولی علی پستان هیچ زنی را نگرفت، ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را فراخواندیم، حضرتش زبان خود را در دهان علی نهاد تا خوابش برد، و چند گاهی -به اندازه‏ای که خدا خواست- به همین صورت گذشت.(السیرةالحلبیة ۱ / ۲۶۸ و نیز سیره زینی دحلان که در حاشیه سیره حلبی چاپ شده است.)سایت فطرت