برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات حافظ ابوالقاسم حسکانی

علّامه جلال‏الدین سیوطی در تفسیر الدرّ المنثور (۵ / ۱۹۸) بیست روایت از طرق گوناگون آورده‏است که مراد از اهل بیت همان پنج نفرند - علیهم السلام -. وی گوید: طبرانی از امّ‏سلمه -رضی اللَّه عنها- روایت کرده‏است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه -رضی اللَّه عنها- فرمود: شوهر و دو فرزندت را نزد من آر. فاطمه آنان را آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبایی فَدَکی را بر آنان افکند و دست خود را بر آنان گذارد و گفت: “خداوندا! اینان اهل محمّدند -و در لفظ دیگری: آل محمّدند- پس صلوات و برکات خود را بر آل محمّد قرار ده چنانکه بر آل ابراهیم قرار دادی، که تو ستوده و باعظمتی.” من عبا را کنار زدم تا با آنان زیر عبا روم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را از دست من کشید و فرمود: تو به راه خیر هستی. این حدیث را نیز احمد حنبل در مسند خود (۶ / ۳۲۳) آورده‏است. 
و حافظ کبیر ابوالقاسم حسکانی حنفی نیشابوری که از دانشمندان قرن پنجم است در کتاب خود شواهدالتنزیل لقواعدالتفضیل (۲ / ۱۰ - ۹۲) از بیش از دویست طریق آورده‏است که این آیه درباره این پنج نفر - علیهم السلام - نازل شده‏است. 
- حافظ حسکانی از ابی‏الحمرا که گفت: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که علی از راه رسید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که شادمان از این است که به علم آدم، فهم نوح، دوستی و محبوبیت ابراهیم، بنگرد به علی‏بن ابی‏طالب نگاه کند.(شواهد التنزیل ۱ / ۱۹.) ه 
- اُسدالغابة: در کتاب سبیل‏النجاة فی تتمة المراجعات تحقیق حسین‏الراضی -که خداوند او را از سوی صاحب ولایت بهترین پاداش دهد- (ص۶۷) گوید: آیه: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤفٌ بِالْعِبادِ <از مردم کس هست که در راه رضای الهی جانفشانی می‏کند، و خداوند(سوره بقره / ۲۰۷.) به بندگان مهربان است> درباره امیرمؤمنان علیه السلام نازل شد آن‏گاه که در شب هجرت در بستر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آرمید. رجوع کنید به: شواهدالتنزیل حسکانی حنفی ۱/۹۶ ح ۱۳۳ و ص ۱۳۴ تا ۱۴۲، و کفایةالطالب گنجی شافعی / ۲۲۹ طحیدریه... و اُسدالغابة ابن‏اثیر جزری شافعی ۴/۲۵ مطبعه وهبیه در مصر، که حدیث را به صورت درست خود (بات علی فراش رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است.سایت فطرت