برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات منصور بن حازم

- شیخ صدوق در کتاب مدینة العلم روایت کرده که منصوربن حازم از امام صادق علیه السلام از ثواب مجاورت در کنار قبر امیرمؤمنان علیه السلام و قبر امام حسین علیه السلام پرسید، حضرت فرمود: مجاورت یک شب در کنار قبر امیرمؤمنان علیه السلام برتر از عبادت هفتصد سال و نزد قبر امام حسین علیه السلام برتر از عبادت هفتاد سال است. و از ثواب نماز در کنار قبر امیرمؤمنان علیه السلام پرسید، فرمود: نماز در کنار قبر امیرمؤمنان علیه السلام هزار نماز به حساب آید؛ و از بیان ثواب نماز در کنار قبر امام حسین علیه السلام سکوت فرمود.(الذریعة ج ۲۰ به نقل از مدینةالعلم؛ بحرالمعارف / ۴۸۷.) 
- منصوربن حازم گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: وَ ما هُمْ بِخارِجینَ مِنَ النّارِ (بقره ۲/۱۶۷) “و آنان از آتش دوزخ بیرون شدنی نیستند” چه کسانی هستند؟ فرمود: دشمنان علی همان کسانی‏اند که برای ابد در آتش دوزخ جاویدند.(بحارالانوار ۷۲ / ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷.)سایت فطرت