برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات منصور بن حازم

شیخ صدوق در کتاب مدینة العلم روایت کرده که منصوربن حازم از امام صادق علیه السلام از ثواب مجاورت در کنار قبر امیرمؤمنان علیه السلام و قبر امام حسین علیه السلام پرسید، حضرت فرمود: مجاورت یک شب در کنار قبر امیرمؤمنان علیه السلام برتر از عبادت هفتصد سال و نزد قبر امام حسین علیه السلام برتر از عبادت هفتاد سال است. و از ثواب نماز در کنار قبر امیرمؤمنان علیه السلام پرسید، فرمود: نماز در کنار قبر امیرمؤمنان علیه السلام هزار نماز به حساب آید؛ و از بیان ثواب نماز در کنار قبر امام حسین علیه السلام سکوت فرمود.(الذریعة ج ۲۰ به نقل از مدینةالعلم؛ بحرالمعارف / ۴۸۷.)

منصوربن حازم گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: وَ ما هُمْ بِخارِجینَ مِنَ النّارِ (بقره ۲/۱۶۷) “و آنان از آتش دوزخ بیرون شدنی نیستند” چه کسانی هستند؟ فرمود: دشمنان علی همان کسانی‏اند که برای ابد در آتش دوزخ جاویدند.(بحارالانوار ۷۲ / ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷.)

 

/سایت فطرت