یک حکایت زیبا از ضایع شدن بن باز

در برابر استدلال زیبای مرحوم حکیم
مرحوم آیه الله العظمی سید محسن حکیم قدس سره که مرجع شیعیان و زعیم حوزه علمیه نجف بود، در سفری که به عربستان داشت، در جلسه ای با « بن باز » مفتی آن روز آن کشور (که نابینا بود) مواجه شد. 
بن باز، ظاهرا به دیدن آقای حکیم رفته بود ولی در واقع قصد داشت با ایشان جدال کند و افکار وهابیگری خود را مطرح نماید. در این جلسه، بن باز، از آیه الله حکیم پرسید: شما شیعیان چرا به ظواهر قرآن عمل نمی 
کنید؟ آیه الله حکیم در جواب گفتند: این دیدار جای چنین صحبت‌هایی نیست، بگذارید به احوالپرسی برگزار شود. 
بن باز، سماجت کرده و خواستار دریافت جواب شد. آیه الله حکیم، ناچار به بن باز گفتند: اگر قرار باشد به ظاهر قرآن تکیه کنیم و همان را معیار عمل به آن قرار دهیم، باید معتقد شویم که شما به جهنم خواهید رفت! 
بن باز، با تعجب پرسید چرا؟ آیه الله حکیم گفتند: چون قرآن می‌فرماید: و من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اضل سبیلا(؛سوره اسراء، آیه ۷۲ ((کسی که در این جهان (از دیدن چهره حق) نابینا باشد، در جهان آخرت هم نابینا و گمراه تر خواهد بود)). و شما که از دو چشم نابینا هستید، طبق ظاهر این آیه باید در آخرت هم نابینا باشید و در زمره گمراهان که اهل جهنمند، قرار بگیرید. بنابراین ظاهر بسیاری از آیات قرآن 
مقصود نیست! 
بن باز گفته بود اگر قرار است حضرت علی چشمهایم را شفا دهد اصلا نمی‌خواهم این چشم ها بینا شود. این قدر بغض اهل بیت در دل این مفتیان وهابیت هست و ببینید خدا به چه روز آنها را انداخته. همین بن باز 
گفته بود ۴۰سال در مدینه مسجدالنبی نمازخوندم ولی هنوز به پیامبر سلام نداده ام...

 http://www.altohid.com/index.php/1388-03-27-21-25-18/164-1388-04-05-20-21-05