کسی آن ها را دوست ندارد.
ما هم دوستشان نداریم.
کسی به یاد آن ها شمعی روشن نمی‌کند، گلی نمی‌کارد شعری نمی‌گوید.
نه این که حقشان این نیست، اتفاقاً حقشان همین است.
آن ها همه چیز را به بازی گرفتند.
خدا را انسان را زندگی را.
آن ها کشتن را دوست داشتند و زندگی را دشمن.
یاس ها از لگد کوبی آن ها نیلوفری شدند.
فقط شیعه نیست که لعنشان می‌کند فقط ملایکه نیستند که نفرینشان می‌کنند که صاعقه‌های نفرین الهی هم بر آنان فرو فرستاده شده است.

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولیِکَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلایِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعین(البقرة۱۶۱)
همانا آنان که کافر بودند و در کافری مُردند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است.فطرت