وقت بارش است

 

در گاه تنهایی،در جمع.در وقت سنگدلی بین آدم ها.در جایی که عاطفه ها ساکت می‌ماند.در جایی که نیاز داری ولی دیگران غم به خود راه نمی‌دهند.آنجا که دعایت هم بر می‌گردد. 
مشکلی هست.گرهی.سدّی.بهترین کار پاک شدن است.وقت بارش است.باید آسمان دل و صفحه ذهن پاک شود.پاک پاک.شفاف مثل شیشه.حتی لکه‌های ریز را باید گرفت.و با واسطه،یا هدیه،به آستان خدا رفت. 
رمضان ماه پاک شدن است.زلال شدن و از خدا خواستن.و بهترین واسطه یا هدیه،چیزی است که او می‌پسندد.محبوب ترین نزد اوست.پس با زبان تسبیح و شکر و سپاس آنچه او بر تو خواسته،بر آستانش سر بسای و عرضه بدار: 

خدایا به حق محمد و آل محمد... 

خدایا به حق علی... 

خدایا به حق فاطمه... 

خدایا به حق امام زمان،پیشوای من 

و او کریم است

......ماه مبارک