مکیال المکارم به معنای «معیار سنجش خوبیها» است و نام کتابی است که به سفارش خود حضرت مهدی (ارواحنا له الفداء) نوشته شده است. در این کتاب به تفصیل راجع به فواید دعا برای فرج سخن گفته شده است.

نویسنده ی این کتاب گرانقدر «سید محمد تقی موسوی اصفهانی» ماجرای نوشتن مکیال المکارم را چنین تعریف می‌کند:
«...تا این که کسی را در خواب دیدم که با قلم و سخن نتوان او را توصیف نمود یعنی مولا و حبیب دل شکسته ام و امامی که در انتظارش هستیم. او را در خواب دیدم که با بیانی روح انگیز چنین فرمود: «این کتاب را بنویس و عربی هم بنویس و نام او را بگذار: مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقایم.» همچون تشنه ای از خواب بیدار و در پی اطاعت امرش شدم...»

او در ادامه تعریف می‌کند که به دلیل مشکلات زندگی تا مدتی نمی‌تواند کتاب را بنویسد تا اینکه در سفر حج مبتلا به وبا می‌شود و با خدا عهد می‌بندد که اگر خوب شود کتاب را به اتمام برساند. پس از اتمام سفر و رهایی از بند بیماری کتاب مکیال المکارم را نوشت و به قول خودش این کتاب: «همچون بهشتی بالا بلند و عالی مرتبه است و ثمراتش در دسترس و نزدیک به فهم هیچ سخن بیهوده ای از آن نشنوی در آن چشمه ها (ی علم و معرفت) جاری است.»

و به راستی هیچ کتابی همچون مکیال المکارم شما را با وظایف و حقوق بنده نسبت به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) آشنا نمی‌کند. از طرف دیگر الطاف امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) نسبت به بندگان در کتاب به طور مفصل بیان شده است که باعث می‌شود وقتی آن را می‌خوانید احساس کنید این کتاب زنده است و نفس می‌کشد. احساس می‌کنید برگ برگش آنقدر برایتان مهم است که می‌خواهید همیشه آن را دسترس داشته باشید و هر از چند گاهی نگاهی به خطوط نورانی اش بیندازید.

ترجمه ی این کتاب در دوجلد منتشر شده است و تعداد بابهای کتاب مکیال المکارم هشت باب است که در هر کدام به موضوعی خاص پرداخته شده است:
شناختن امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)
اثبات امامت ایشان
قسمتی از حقوق آن حضرت نسبت به ما
لزوم دعای ما برای امام
نتایج دعا برای فرج
بهترین اوقات دعا
چگونگی دعا برای فرج و
تکالیف منتظران.
این کتاب از جمله کتب مفید و ضروری برای هر شیعه محسوب می‌شود و خواندن این کتاب برای تمامی شیعیان منتظر توصیه می‌شود.


شیعه نیوز