مخالفت مهاجر و انصار با بیعت

آیا صحیح است که می‌گویند: تمامی انصار، و جمع بزرگی از مهاجرین با بیعت ابوبکر مخالف بودند.


 

چنانچه عمربن الخطاب تصریح کرده و می‌گوید: «حین توفی اللّه نبیه ـ أنَّ الانصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم فی سقیفة بنی ساعدة وخالف عنا علی والزبیر ومن معهما».


 

هنگام رحلت رسول خدا ـ صلی الله علیه و سلّم ـ أنصار با ما مخالف بوده و مخالفت کردند، و همگی در سقیفه بنی ساعده گِرد هم آمده، و حضرت علی و زبیر و همراهان آنان نیز با ما مخالف بودند، بنابر این چگونه مدعی هستید که خلافت ابوبکر بإجماع و اتفاق مسلمین بوده؟


 

صحیح بخاری ۸: ۲۶ ـ کتاب المحاربین، باب رجم الحبلی.