کتاب مبانی اعتقادی وهابیان


مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول / تابستان ۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۱۸۲
قیمت: ۷۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم - صحن مسجد جمکران - تلفن: ۷۲۵۳۷۰۰-۰۲۵۱میزان در توحید و شرک (مراحل توحید - ارکان عبادت - اقسام شرک - ملاک های شرک نزد وهابیان و...) ایمان و کفر (ایمان در لغت - تکفیر - نظری به کتاب کشف ا