مولف: حسین غیب غلامی هرساوی
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: اول زمستان ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۱۲۸
قیمت: ۵۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم خ-معلم معلم ۲۹ پلاک ۴۸۸ تلفن ۷۷۴۴۹۸۸


گزارشی از فدکرابطه غصب خلافت با فدک نگاهی به خطبه فدکیه