عایشه و صحیح بخاری

چطور کتاب صحیح بخاری را اصح الکتب می‌دانید در حالی که به گفته عایشه ۴۴۶ حدیث از آن را باید دروغ نامید؟

ابوهریره ناقل احادیثی در کتب اهل سنت است و از طرفی در کتاب تاریخ دمشق و چند کتاب دیگری بیان شده است که عایشه او را دروغگو و هذیان گو می‌دانسته[۱] و اصلا او را مورد اعتماد در نقل حدیث نمی‌دانسته است چرا با این اوصاف از ابوهریره ۴۴۶ حدیث در بخاری آمده؟

آیا این به معنای غیر صحیح بودن بعضی از احادیث صحیح بخاری نیست؟ 
 

______________________
پی نوشت:

[۱]. الشامله تاریخ دمشق ج ۶۷ ص ۳۵۲ 
عن أبی حسان أن رجلین من بنی عامر أنبآ عایشة فقالا أن أبا هریرة یحدث عن رسول الله (صلی الله علیه و سلم) قال الشؤم فی الدابة والمرأة والفرس قال فطارت شقة منها فی السماء وشقة فی الأرض فقالت کذب والذی أنزل الفرقان علی أبی القاسم (صلی الله علیه و سلم) ما قاله له إنما کان أهل الجاهلیة یتطیرون من ذلک قال أبو بکر بن خزیمة کذا 
 

تاویل مختلف الحدیث جز۱ ص۲۲

أذکر أبا هریرة فقال أکذبه عمر وعثمان وعلی وعایشة رضوان الله علیهم 
 

احکام للامدی جز۲ص۱۲۱.

قد وافق ابن عباس علی ما تخیله من الاستبعاد عایشة حیث قالت: رحم الله أبا هریرة لقد کان رجلا مهذارا، فماذا یصنع بالمهراس؟