کتاب راز پنهانی رمز پیدایی


مولف: دکتر سید محمد بنی هاشمی
ناشر: نیک معارف
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۳۹۰
قیمت: ۳۶۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ کارگر جنوبی خ روانمهر کوچه دولتشاهی شماره ۲۴۵ زنگ اول

 

/پیدایی و پنهانی امام عصر علیه السلام(سابقه غیبت خلیفه الهی در زمین، چگونگی ارتباط با امام در زمان غیبت صغری و کبری، بهره وری از امام غایب، بررسی حجیت