راز پنهانی رمز پیدایی

مولف: دکتر سید محمد بنی هاشمی
ناشر: نیک معارف
مترجم:
نوبت چاپ: اول 1384
تعداد صفحات: 390
قیمت: 36000 ریال
مشخصات ناشر: خ کارگر جنوبی خ روانمهر کوچه دولتشاهی شماره245 زنگ اول


پیدایی و پنهانی امام عصر علیه السلام(سابقه غیبت خلیفه الهی در زمین، چگونگی ارتباط با امام در زمان غیبت صغری و کبری، بهره وری از امام غایب، بررسی حجیت