خداوند در قرآن به پیامبر می‌گوید « بگو من بشری همانند شما هستم.» چگونه شیعه عقیده دارد که پیامبر بر عالم تکوین ولایت و تسلط دارد؟

توضیح: خداوند در آیه ی ۱۱۰ سوره ی کهف می‌فرماید: قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. بگو: همانا من بشری مانند شمایم که به من وحی می‌شود. پس فرق پیغمبر با افراد بشر چیزی نیست جز وحی و وحی هم راجع به امور تشریعی است. پس وحی بر بشری موجب ولایت تکوینی او نمی‌شود. 

پاسخ ۱- مراد از بشر مثلکم این است که پیامبر فقط در صورت مانند دیگران است ؛ چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نظر سیرت, جنس, ذات و حقیقت مانند دیگران نیست.

۱-۱- صدها روایت و خبر در مورد طینت پیغمبر (و ائمه ی هدی),کیفیت خلقت بدن‌های پاکیزه ی آنان از طینت طیب علیین خالص, نحوه ی ولادت, ایام شیرخوارگی و سایر احوال ایشان, سایه نداشتن و از طرف جلو و پشت دیدن ایشان و نیز روایات خلقت ارواح و قلوب شیعه از فاضل طینت بدن‌های پاکیزه آنان و غیره, با این ادعا که پیامبر از نظر سیرت, جنس, ذات و حقیقت مانند دیگران باشند منافات دارد, پس پیامبر فقط در صورت مثل بشر است.

۲-۱- خود عنوان رسالت, پیامبر را از سایر افراد بشر متمایز می‌کند.

پاسخ ۲- وحی محدود به امور تشریعی نیست. وحی به سوی پیامبر منحصر در تشریع نیست بلکه آنچه خداوند بخواهد از علوم و احوال کاینات و مغیبات بر پیامبر وحی می‌شود. 

پاسخ ۳- اگر پذیرفته شود که این خداوند است که با افاضه ی وحی, بشری مثل همه را از دیگران ممتاز نموده است, پس امکان دارد که هر نوع قدرت دیگری را هم که خدا بخواهد به او بدهد. هر چه پیامبر دارد از جانب خدا به اوافاضه شده است. پس عبارت « انا بشر مثلکم » ولایت تکوینی یعنی حق فرمانفرمایی در کاینات – که در جای خود اثبات شده است - را نفی نمی‌کند. 
 سایت فطرت