بیست و سه روز با غدیر

مولف: دکتر عدنان درخشان
ناشر: انتشارات منیر
مترجم:
نوبت چاپ: چهارم 1384
تعداد صفحات: 59
قیمت: 5500 ریال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدین اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد9 تلفن:77521836


بررسی کوتاه وقایع تاریخی از بیست و سه روز پیش از غدیر