کتاب بیست و سه روز با غدیر


مولف: دکتر عدنان درخشان
ناشر: انتشارات منیر
مترجم:
نوبت چاپ: چهارم ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۵۹
قیمت: ۵۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدین اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد۹ تلفن:۷۷۵۲۱۸۳۶بررسی کوتاه وقایع تاریخی از بیست و سه روز پیش از غدیر