برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات علامه طریحی

برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات علامه طریحی - علّامه طُرَیحی - رحمه الله - گوید: 
در خبر صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
“من شهر علمم و علی درِ آن شهر است، پس هر که طالب علم است باید به نزدیک در رود”/. 
- علّامه طُرَیحی ؛ گوید: حوض همان کوثر است؛ و در سخن علی علیه السلام آمده است:
اَنَاابْنُ ذِی‏الْحَوْضَیْنِ عَبْدِالْمُطَّلِب/وَ هاشِمِ‏الْمُطْعِمِ فِی‏الْعامِ السَّغِب/ “
من فرزند عبدالمطلب صاحب دو حوض هستم، و فرزند هاشم که در سال قحط اطعام می‏نمود”./ شاید مراد از آن حقیقتاً حوض باشد، و محتمل است منظور آن حضرت علم و هدایت باشد.

(مجمع البحرین، ماده حوض.)سایت فطرت