برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات علّامه سیّد شهاب الدین مرعشی

- علّامه سید شهاب‏الدین مرعشی ؛ گوید: امامت جانشینی از نبوت است، بنابراین هر دلیلی که برای وجوب نبوت در حکمت الهی می‏آوریم عیناً دالّ بر وجوب امامت در حکمت الهی نیز هست، زیرا امامت جانشینی نبوت است و فرقی میان این دو مقام نیست جز اینکه نبوت دریافت وحی الهی مستقیماً بدون وساطت بشر است.(ذیل احقاق الحق ۲ / ۳۰۶.) 
- علّامه آیةاللَّه مرعشی‏رحمة الله در “ملحقات احقاق‏الحق” نص گفتارها را درباره شجاعت آن حضرت آورده‏است و آنها بدین قرار است: علی پردل‏ترین مردم است، علی شیر خدا در زمین است، علی شمشیر خدا در زمین است، علی کشنده کافران است، علی پرچمدار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دنیا و آخرت است، علی شیر پیروز خداست، علی کشنده نابکاران است، علی بر اساس تأویل می‏جنگد، علی دلیرترین مردم عرب است، علی کشنده پیمان‏شکنان و تجاوزگران و منحرفان از دین است، علی را شجاعت و خلافت است همان‏گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را رسالت و نبوت است، یک ضربت علی در جنگ خندق برتر از عبادت ثقلین (جنّ و انس) است؛(در “بحرالمعارف” گوید: از امام صادق۷ از این مطلب پرسیده‏شد، فرمود: من از ثقلین هستم.) جوانمردی جز علی و شمشیری جز ذوالفقار نیست.(احقاق‏الحق ۸ / ۳۱۹.)سایت فطرت