برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات زید بن ارقم

-و زیدبن ارقم گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرکه من ولی او هستم علی ولی او (یا مولای) اوست. و ابوسعید خدری گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست. خداوندا، دوست او را دوست بدار و با دشمنش دشمن باش.(مناقب ابن‏مغازلی / ۲۰.)
- و از عمروبن مُرّه که گفت: از ابوحمزه که یکی از انصار بود شنیدم که می‏گفت: از زیدبن ارقم شنیدم که می‏گفت: نخستین مردی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز گزارد علی علیه السلام بود.(تاریخ طبری ۲ / ۳۱۰) 
- زیدبن ارقم گوید: علی علیه السلام در مسجد فرمود: به خدا سوگند می‏دهم مردی را که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده که می‏فرمود: “هر که من مولای اویم علی هم مولای اوست، خداوندا دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار” برخیزد و گواهی دهد. دوازده نفر از اهل بدر برخاستند شش تن از راست و شش تن از چپ و گواهی دادند و من هم در میان شنوندگان بودم ولی کتمان کردم و گواهی ندادم خداوند هم چشم مرا کور کرد.(بحارالانوار ۴۱ / ۲۰۵.)سایت فطرت