این‌ها با هم فرق نمی‌کنند!

یزید یا معاویه یا خلفای سه گانه یا ابوسفیان و یا خلفای عباسی این‌ها هیچ‌کدام باهم فرق ندارند و چه بسا در میان آن‌ها از یزید بدتر هم بوده باشد. 
بنابراین تنها یزید نبود که ریشه ی اسلام را هدف قرار داده بود.
مواظب باش چرت و پرت نگویی!
نکند دیگران را منزه از خطا و فقط یزید را فلان فلان شده نشان بدهی!

یزید در حال نهایی کردن کاری بود که گذشتگان او سنگ بنایش را گذاشته بودند یا بهتر بگویم یزید داشت سقف خانه‌ای را می‌ساخت که ستون‌ها و دیوارهایش را نفرات قبل از او ساخته بودند و اگر این بنا به پایان می‌رسید خط و مرز خلافت غصبی از امامت واقعی دیگر مشخص نبود...فطرت