آیا علت واقعی صدور خطبه غدیر چیز دیگری نبود

 

شبهه: علت اصلی خطبه غدیر آن بود که چون عده ای از مردم علیه علی (علیه السلام) به پیامبر شکایت کرده بودند! لذا پیامبر مردم را جهت رفع کدورت, در غدیر خم گردآورد ودر باره فضایل ومناقب او سخن گفت و به مردم گفت تا او را دوست داشته باشند در این باره چه می‌گویید

پاسخ ۱: شاید امر بر آقایان مشتبه گردیده است, زیرا دو جریان از دو سریه (اعزام نیرو) مخلوط گردیده و قضیه فرضی ساخته شده است واقع قضیه به به نقل تاریخ شرح زیر است:

- پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم), حضرت را دوبار به ماموریت یمن فرستاد ود ر باز گشت از سفر اول به مدینه آمد وخدمت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و کسانی ( برخی از سپاهیان حضرت)که در این سفر از امیر المؤمنین علی (علیه السلام) از عدالت تقوای آن حضرت ناراضی بودند(البته از قبل نیز از حضرت دل خوشی نداشتند) به پیامبر شکایت آن حضرت را کردند(۱). در این شکایت خالد ابن ولید نیز که فرمانده تحت امر حضرت علی (علیه السلام) بود نیز به دلیل کنینه ای که از آن حضرت در دل داشت(۲) نیز به پیامبر شکایت کرد. تا امام را از چشم پیامبر بیندازد. 
اینجا بود که پیامبربه غضب آمد آن چنان که آثار غضب در چهره او پیدا بود. وبا غضب میگوید 
((ما تریدون من علی ما تریدون من علی ما تریدون من علیعلی منی وانا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی))(۳)
پیامبر این مشکل را قبل از واقعه غدیر حل کرده بود. 
ولی علت واقعه غدیر همان بحث اخذ بیعت از مردم برای امامت و ولایت و خلافت بعد از پیامبر برای علی (علیه السلام) بود آن هم بدستور خدا ((یا ایها الرسول بلغ...))
۱) مجمع الزواید /ج۹ / ص ۱۲۷ باب منه جامع فیمن یحبه و من یبغضه 
۲) همان 
۳) سنن ترمذی/ج۵/ص۶۳۲ – ریاض انضره /ج۳/ص۱۲۹ –کنز العمال /ج۱۳/ص۱۴۲/ح۳۶۴۴۴


 


 سایت فطرت