او بی سواد نبود(6)


لطفاً به این آیه از قرآن مجید دقت کنید:

وَ ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِیَمینِکَ إِذاً لاَرْتابَ الْمُبْطِلُون‏
تو هرگز پیش از این کتابی نمی‏خواندی، و با دست خود چیزی نمی‏نوشتی، مبادا کسانی که در صدد ابطال سخنان تو هستند، شک و تردید کنند!
(سوره عنکبوت آیه48)

نتایج زیر از این آیه کاملاً واضح است.
1- پیامبر پیش از رسالت نمی خواندند و نمی نوشتند. اما بعد از رسالت این قانون جاری نبود. بنابراین نخواندن و ننوشتن بعد از رسالت الزامی ندارد و اصرار به آن اشتباه است. چرا که قرآن این موضوع را به پیش از رسالت موکول می کند.
(دلیل را در شماره 5 بررسی کرده ایم)
2- خدا نمی گوید تو سواد و علم خواندن و نوشتن نداشتی، بلکه می گوید -به مصلحت- نمی نوشتی و نمی خواندی تا شک و تردید پیش نیاید. خواندن و نوشتن، نشانه ی سواد است و اگر کسی نشانه را پنهان کرد دلیلی بر فقدان اصل موضوع نیست.

قبلیبعدیفطرت