اسرار غدیر

مولف: محمدباقر انصاری
ناشر: تک
مترجم:
نوبت چاپ: هفتم 1383
تعداد صفحات: 382
قیمت: 17000 ریال
مشخصات ناشر: مرکز پخش نشر مولود کعبه قم تلفن 7737410 صندوق پستی 1157-37135


گزارش تحلیلی از واقعه غدیر خم، متن کامل و مقابله شده خطبه غدیر زمینه واقعه غدیر(نگاهی به ترکیب جامعه اسلامی قبل و بعد از هجرت و پس از فتح مکه و در حج