آیا محبت ابوبکر واجب است؟!

 

مقدمه:

یکی دیگر از روایات دیگری که در شان جناب ابوبکر بیان شده است. روایتی است که در آن رسول الله فرموده است. ((دوستی و سپاسگذاری از ابوبکر واجب است بر امت من (واجب است بر مسلمانان)

کنز العمال - المتقی الهندی - ج ۱۱ - ص ۵۵۲

حب أبی بکر وشکره واجب علی أمتی

بررسی این روایت:

الف: بررسی سندی:

خطیب بغدادی بعد از ذکر روایت به یکی از راویان این روایت خرده گرفته و چنین می‌گوید: (عمر بن ابراهیم راوی این روایت ذاهب الحدیث بوده است.) ذاهب الحدیث یعنی کسی که نمی‌توان به روایتش استناد کرد و دروغگو هست.

تاریخ بغداد - الخطیب البغدادی - ج ۳ - ص ۷۱

حب أبی بکر وشکره واجب علی أمتی". تفرد به عمر بن إبراهیم - ویعرف بالکردی - عن ابن أبی ذیب، وعمر ذاهب الحدیث.

ذهبی عالم بزرگ دیگر اهل سنت این روایت را صحیح نمی‌داند.

میزان الاعتدال - الذهبی - ج ۳ - ص ۱۸۰

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: حب أبی بکر وشکره واجب علی أمتی . هذا منکر جدا. قال الدارقطنی: کذاب. وقال الخطیب: غیر ثقة

..............................

لسان المیزان - ابن حجر - ج ۴ - ص ۲۸۰

حب أبی بکر وشکره واجب علی أمتی * هذا منکر جدا وقال الدارقطنی کذاب خبیث وقال الخطیب غیر ثقة

..............................

 

کنز العمال|المتقی الهندی|۱۱|۹۷۵|مصادر حدیث سنی - عام|ضبط وتفسیر: الشیخ بکری حیانی / تصحیح وفهرسة: الشیخ صفوة السقا||۱۴۰۹ - ۱۹۸۹ م||مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان||

تاریخ بغداد|الخطیب البغدادی|۳|۴۶۳|مهمترین مصادر رجال سنی|دراسة وتحقیق: مصطفی عبد القادر عطا|الأولی|۱۴۱۷ - ۱۹۹۷ م||دار الکتب العلمیة - بیروت - لبنان||

میزان الاعتدال|الذهبی|۳|۷۴۸|مهمترین مصادر رجال سنی|علی محمد البجاوی||||دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان||

لسان المیزان|ابن حجر|۴|۸۵۲|مهمترین مصادر رجال سنی||الثانیة|۱۳۹۰ - ۱۹۷۱ م||مؤسسة الأعلمی للمطبوعات - بیروت - لبنان||الطبعة الأولی بمطبعة مجلس دایرة المعارف النظامیة الکاینة فی الهند بمحروسة حیدر آباد الدکن عمرها الله إلی أقصی الزمن سنة ۱۳۳۰ هجریة

ب: بررسی روایت از حیث متن

زمانی که رسول الله یک امر را بر امتش واجب کند. یعنی ترک کردن ان کار حرام است و اگر کسی ترک کرد باید بخاطر اینکه این عمل را ترک کرده است عذاب ببیند.

یک سوال؟

آیا فاطمه بنت محمد سیده النساء العالمین می‌باشد؟

آیا فاطمه در امت رسول الله وارد می‌شود؟

آری.واگر فاطمه در امت رسول الله وارد می‌شود پس بر او واجب است که محبت ابوبکر را در دل داشته باشد وگرنه باید عذاب ببیند.

حال ببینیم واقعا فاطمه محبت ابوبکر را در دل داشته است.

صحیح البخاری - البخاری - ج ۵ - ص ۸۲

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

** پس فاطمه بخاطر این قضیه از ابوبکر غضبناک شد و با او صحبت نکرد تا از دنیا رفت**

..............................

صحیح مسلم - مسلم النیسابوری - ج ۵ - ص ۱۵۴

فوجدت فاطمة علی ابن بکر فی ذلک قال فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

شرح مسلم - النووی - ج ۱۲ - ص ۷۷

فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

عمدة القاری - العینی - ج ۱۷ - ص ۲۵۸

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذالک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

صحیح ابن حبان - ابن حبان - ج ۱۱ - ص ۱۵۳

فوجدت فاطمة علی أبی بکر من ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

صحیح ابن حبان - ابن حبان - ج ۱۴ - ص ۵۷۳

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک وهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج ۱۶ - ص ۲۱۸

فوجدت من ذلک علی أبی بکر وهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

الطبقات الکبری - محمد بن سعد - ج ۲ - ص ۳۱۵

فوجدت فاطمة علیها السلام علی أبی بکر فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

سیر أعلام النبلاء - الذهبی - ج ۲ - پاورقی ص ۱۲۱

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک، فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

تاریخ المدینة - ابن شبة النمیری - ج ۱ - ص ۱۹۶ - ۱۹۷

فوجدت فاطمة علی أبی بکر رضی الله عنه فی ذلک، فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

إمتاع الأسماع - المقریزی - ج ۱۳ - ص ۱۵۹

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

صحیح البخاری- دار الفکر

صحیح مسلم- دار الفکر

شرح مسلم النووی- دار الکتاب العربی

عمدة القاری- دار إحیاء التراث العربی

صحیح ابن حبان- مؤسسة الرسالة

شرح نهج البلاغة ابن أبی الحدید- دار إحیاء الکتب العربیة - عیسی البابی الحلبی وشرکاه||مؤسسة مطبوعاتی إسماعیلیان

الطبقات الکبری- دار صادر

سیر أعلام النبلاء- مؤسسة الرسالة

تاریخ المدینة- دار الفکر

إمتاع الأسماع- دار الکتب العلمیة

خب حال باید بگویید. کدام را بپذیریم.

یا باید بپذیریم. این یکی از روایاتی هست که در شان ابوبکر جعل شده است.

یا باید بپذیریم. نعوذبالله فاطمه بخاطر بغض نسبت به ابوبکر از دنیا رفته است و باید در اخرت عذاب این ترک واجب را ببیند.http://www.shia-sonni.com/modules.php?name=News&file=article&sid=131