آیا محبت ابوبکر واجب است؟!

مقدمه:

یکی دیگر از روایات دیگری که در شان جناب ابوبکر بیان شده است. روایتی است که در آن رسول الله فرموده است. ((دوستی و سپاسگذاری از ابوبکر واجب است بر امت من (واجب است بر مسلمانان)

کنز العمال - المتقی الهندی - ج 11 - ص 552

حب أبی بکر وشکره واجب علی أمتی

بررسی این روایت:

الف: بررسی سندی:

خطیب بغدادی بعد از ذکر روایت به یکی از راویان این روایت خرده گرفته و چنین می گوید: (عمر بن ابراهیم راوی این روایت ذاهب الحدیث بوده است.) ذاهب الحدیث یعنی کسی که نمی توان به روایتش استناد کرد و دروغگو هست.

تاریخ بغداد - الخطیب البغدادی - ج 3 - ص 71

حب أبی بکر وشکره واجب علی أمتی". تفرد به عمر بن إبراهیم - ویعرف بالکردی - عن ابن أبی ذیب، وعمر ذاهب الحدیث.

ذهبی عالم بزرگ دیگر اهل سنت این روایت را صحیح نمی داند.

میزان الاعتدال - الذهبی - ج 3 - ص 180

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: حب أبی بکر وشکره واجب علی أمتی . هذا منکر جدا. قال الدارقطنی: کذاب. وقال الخطیب: غیر ثقة

..............................

لسان المیزان - ابن حجر - ج 4 - ص 280

حب أبی بکر وشکره واجب علی أمتی * هذا منکر جدا وقال الدارقطنی کذاب خبیث وقال الخطیب غیر ثقة

..............................

کنز العمال|المتقی الهندی|11|975|مصادر حدیث سنی - عام|ضبط وتفسیر: الشیخ بکری حیانی / تصحیح وفهرسة: الشیخ صفوة السقا||1409 - 1989 م||مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان||

تاریخ بغداد|الخطیب البغدادی|3|463|مهمترین مصادر رجال سنی|دراسة وتحقیق: مصطفی عبد القادر عطا|الأولی|1417 - 1997 م||دار الکتب العلمیة - بیروت - لبنان||

میزان الاعتدال|الذهبی|3|748|مهمترین مصادر رجال سنی|علی محمد البجاوی||||دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان||

لسان المیزان|ابن حجر|4|852|مهمترین مصادر رجال سنی||الثانیة|1390 - 1971 م||مؤسسة الأعلمی للمطبوعات - بیروت - لبنان||الطبعة الأولی بمطبعة مجلس دایرة المعارف النظامیة الکاینة فی الهند بمحروسة حیدر آباد الدکن عمرها الله إلی أقصی الزمن سنة 1330 هجریة

ب: بررسی روایت از حیث متن

زمانی که رسول الله یک امر را بر امتش واجب کند. یعنی ترک کردن ان کار حرام است و اگر کسی ترک کرد باید بخاطر اینکه این عمل را ترک کرده است عذاب ببیند.

یک سوال؟

آیا فاطمه بنت محمد سیده النساء العالمین می باشد؟

آیا فاطمه در امت رسول الله وارد می شود؟

آری.واگر فاطمه در امت رسول الله وارد می شود پس بر او واجب است که محبت ابوبکر را در دل داشته باشد وگرنه باید عذاب ببیند.

حال ببینیم واقعا فاطمه محبت ابوبکر را در دل داشته است.

صحیح البخاری - البخاری - ج 5 - ص 82

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

** پس فاطمه بخاطر این قضیه از ابوبکر غضبناک شد و با او صحبت نکرد تا از دنیا رفت**

..............................

صحیح مسلم - مسلم النیسابوری - ج 5 - ص 154

فوجدت فاطمة علی ابن بکر فی ذلک قال فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

شرح مسلم - النووی - ج 12 - ص 77

فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

عمدة القاری - العینی - ج 17 - ص 258

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذالک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

صحیح ابن حبان - ابن حبان - ج 11 - ص 153

فوجدت فاطمة علی أبی بکر من ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

صحیح ابن حبان - ابن حبان - ج 14 - ص 573

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک وهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج 16 - ص 218

فوجدت من ذلک علی أبی بکر وهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

الطبقات الکبری - محمد بن سعد - ج 2 - ص 315

فوجدت فاطمة علیها السلام علی أبی بکر فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

سیر أعلام النبلاء - الذهبی - ج 2 - پاورقی ص 121

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک، فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

تاریخ المدینة - ابن شبة النمیری - ج 1 - ص 196 - 197

فوجدت فاطمة علی أبی بکر رضی الله عنه فی ذلک، فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

إمتاع الأسماع - المقریزی - ج 13 - ص 159

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت

..............................

صحیح البخاری- دار الفکر

صحیح مسلم- دار الفکر

شرح مسلم النووی- دار الکتاب العربی

عمدة القاری- دار إحیاء التراث العربی

صحیح ابن حبان- مؤسسة الرسالة

شرح نهج البلاغة ابن أبی الحدید- دار إحیاء الکتب العربیة - عیسی البابی الحلبی وشرکاه||مؤسسة مطبوعاتی إسماعیلیان

الطبقات الکبری- دار صادر

سیر أعلام النبلاء- مؤسسة الرسالة

تاریخ المدینة- دار الفکر

إمتاع الأسماع- دار الکتب العلمیة

خب حال باید بگویید. کدام را بپذیریم.

یا باید بپذیریم. این یکی از روایاتی هست که در شان ابوبکر جعل شده است.

یا باید بپذیریم. نعوذبالله فاطمه بخاطر بغض نسبت به ابوبکر از دنیا رفته است و باید در اخرت عذاب این ترک واجب را ببیند.http://www.shia-sonni.com/modules.php?name=News&file=article&sid=131