آیا صحیح شمردن این حدیث توهین و افترا به ساحت قدس نبوی نیست؟

مسلم و بخاری حدیثی چنین آورده‌اند: به نزد رسول خدا از داستان مردی گفتند که شب را یک‌سر تا به صبح خوابید و به نماز برنخاست. (و از بعض ابواب حدیث برمی‏آید که منظور، نماز نافله‌ی شب بوده ‌است و نه نماز صبح) رسول خدا می‌فرماید: «او کسی است که شیطان در گوشش ادرار کرده‌ است. (۱) » 
امّا در عین حال می‌بینیم که صاحبان صحاح نوشته‌اند در بعضی سفرها نماز صبح رسول خدا و اصحاب‌اش قضا می‌شد درحالی‌که اصحاب زودتر از پیامبر خدا ازخواب‌ برمی‌خاستند!(۲)

وقتی ما در قرآن می‌خوانیم که شیطان راهی به بندگان مخلص خدا نداردص/۸۳ و انبیاء نیز از جمله‌ی مخلصین در کلام باری‌ تعالی نام ‌برده ‌شده‌اندص/۴۶، مریم/۵۱، یوسف/۲۴، پس چگونه می‌توان ادّعا داشت که شیطان به مقام شامخ اعظم انبیاء سلطه ‌یافته ‌است؟

آیا این توهین و افترا به ساحت قدس نبوی نیست؟

آیا این فرد می‌تواند همان اسوه‌ی حسنه برای پیروان دینی باشد که نماز، اصلی از اصول آن است؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ ذم قضاشدن نماز درصحاح:صحیح بخاری - ج ۲ - ص ۴۶ – ۴۷- باب التهجد باللّیل: باب إذا نام ولم یصل بال الشیطان فی أذنه 
صحیح البخاری - ج ۴ - ص ۹۱- کتاب بدء الخلق:... ذکر عند النبی صلی الله علیه وسلم رجل نام لیلة حتی أصبح قال ذاک رجل بال الشیطان فی أذنیه أو قال فی اذنه
صحیح مسلم - مسلم النیسابوری - ج ۲ - ص ۱۸۷- باب استحباب صلاه نافله فی بیته و جوازها فی المسجد:... ذکر عند رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل نام لیلة حتی أصبح قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه أو قال فی اذنه

۲ـ قضاشدن نماز رسول خدا و اصحابش در صحاح:
صحیح البخاری - البخاری - ج ۱ - ص ۱۴۷ – ۱۴۸- باب من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت:... وتوضأنا لها فصلی العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلی بعدها المغرب
صحیح البخاری - ج ۱ - ص ۸۸ – ۸۹- کتاب التّیمّم:... کنا فی سفر مع النبی صلی الله علیه وسلم وانا أسرینا حتی إذا کنا فی آخر اللیل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلی عند المسافر منها فما أیقظنا الا حر الشمس وکان أول من استیقظ فلان ثم فلان ثم فلان یسمیهم أبو رجاء فنسی عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وکان النبی صلی الله علیه وسلم إذا نام لم یوقظ حتی یکون هو یستیقظ...
صحیح مسلم - ج ۲ - ص ۱۴۱ – ۱۴۲- باب کتاب الصلاه المسافرین:... کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر فسرینا لیلة حتی إذا کان من آخر اللیل قبیل الصبح وقعنا تلک الوقعة التی لا وقعة عند المسافر أحلی منها فما أیقظنا الا حر الشمس...
صحیح البخاری - ج ۱ - ص ۱۴۷: باب الأذان بعد ذهاب الوقت... فاستیقظ النبی صلی الله علیه وسلم وقد طلع حاجب الشمس...