آیا در منابع اهل سنت کسی از صحابه و تابعین به قبر شریف پیامبر(ص) تبرّک جسته؟

1 - آری، فاطمه زهرا (س) از تربت قبر پیامبر (ص) برداشت و بر چشمانش گذاشت و چند بیت شعر سرود. ارشاد الساری، ج‏3، ص‏352.

‏ 2 - ابو ایوب انصاری صورت خود را روی قبر شریف پیامبر (ص) گذاشت. مستدرک حاکم، ج 4، ص 560 - وفاء الوفا، ج‏4، ص‏1404.

‏ 3 - بلال حبشی خود را روی قبر شریف پیامبر (ص) انداخت و بدن خود را به قبر می‏سایید ؛ «فَجَعَلَ یَبْکی عِندَهُ وَ یُمَرِّغُ عَلَیهِ». سیر اعلام النبلاء، ج 1، ص‏358 ؛ اسدالغابه، ج‏1، ص‏208.

‏ 4 - عبداللّه بن عمر دست خود را روی قبر شریف می‏گذاشت. شرح الشفاء، ج‏2، ص‏199.

‏ 5 - ابن منکدر - تابعی - صورت خود را روی قبر پیامبر (ص) می‏گذاشت و می‏گفت: هر زمان مشکل و یا فراموشی و لکنت زبان برایم پیش می‏آید، از قبر پیامبر (ص) شفاء و یاری می‏طلبم. سیر اعلام النبلاء، ج‏3، ص‏213.
سایت فطرت