آیا در منابع اهل سنت کسی از صحابه و تابعین به قبر شریف پیامبر(ص) تبرّک جسته؟

 

۱ - آری، فاطمه زهرا (س) از تربت قبر پیامبر (ص) برداشت و بر چشمانش گذاشت و چند بیت شعر سرود. ارشاد الساری، ج‏۳، ص‏۳۵۲.

‏ ۲ - ابو ایوب انصاری صورت خود را روی قبر شریف پیامبر (ص) گذاشت. مستدرک حاکم، ج ۴، ص ۵۶۰ - وفاء الوفا، ج‏۴، ص‏۱۴۰۴.

‏ ۳ - بلال حبشی خود را روی قبر شریف پیامبر (ص) انداخت و بدن خود را به قبر می‏سایید ؛ «فَجَعَلَ یَبْکی عِندَهُ وَ یُمَرِّغُ عَلَیهِ». سیر اعلام النبلاء، ج ۱، ص‏۳۵۸ ؛ اسدالغابه، ج‏۱، ص‏۲۰۸.

‏ ۴ - عبداللّه بن عمر دست خود را روی قبر شریف می‏گذاشت. شرح الشفاء، ج‏۲، ص‏۱۹۹.

‏ ۵ - ابن منکدر - تابعی - صورت خود را روی قبر پیامبر (ص) می‏گذاشت و می‏گفت: هر زمان مشکل و یا فراموشی و لکنت زبان برایم پیش می‏آید، از قبر پیامبر (ص) شفاء و یاری می‏طلبم. سیر اعلام النبلاء، ج‏۳، ص‏۲۱۳.


 سایت فطرت