پاسخ به شبهات

ولایت

شماره صفحه: 2

امیرالمومنین علیه السلام پس از پیامبر بهترین تصمیم را گرفت.


ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام براساس منابع اهل سنت


بخشی از کتاب ولا و ولایت ها؛ اثر مرحوم سیدمرتضی مطهری


نگاهی به کیفیت نزول آیه ولایت


آیا روایت «علی ولیکم بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟


شیعه اعتقاد به ولایت تکوینی امام دارد ولی این با سخن حضرت علی (ع) منافات دارد چرا؟


خداوند در قرآن از اتخاذ ولی‌ای غیر خدا نهی فرموده است. چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت دارد؟


خداوند در قرآن به پیامبر می گوید « بگو من بشری همانند شما هستم.» چگونه شیعه عقیده دارد که پیامبر بر عالم تکوین ولایت و تسلط دارد؟


در قرآن از قول پیامبر آمده که « من از منافقین خبر ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت و تسلط دارد؟


قرآن از قول پیامبر(ص) میگوید که « من علم به عالم بالا ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم بالا تسلط و ولایت دارد؟


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.