پاسخ به شبهات

ولایت تکوینی

شماره صفحه: 1

پذیرش توانمندی، غلو نیست


شیعه اعتقاد به ولایت تکوینی امام دارد ولی این با سخن حضرت علی (ع) منافات دارد چرا؟


خداوند در قرآن از اتخاذ ولی‌ای غیر خدا نهی فرموده است. چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت دارد؟


خداوند در قرآن به پیامبر می گوید « بگو من بشری همانند شما هستم.» چگونه شیعه عقیده دارد که پیامبر بر عالم تکوین ولایت و تسلط دارد؟


در قرآن از قول پیامبر آمده که « من از منافقین خبر ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت و تسلط دارد؟


قرآن از قول پیامبر(ص) میگوید که « من علم به عالم بالا ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم بالا تسلط و ولایت دارد؟


خداوند در قرآن می فرماید « تو فقط تذکر دهنده ای و بر مردم تسلط نداری.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت دارد؟


آیا عقیده ی شیعه در این که پیامبر بر عالم تکوین ولایت و تسلط دارد به معنای رب دانستن پیامبر بوده و کفر است؟


خداوند به پیامبر امر می کند که بگو «من جز ابلاغ رسالات خداوند, قدرت رسانیدن هیچ ضرر یا سودی به شما ندارم» چگونه شیعه برای ایشان ولایت تکوینی قایل است؟


قرآن می فرماید:``محمد رسولی بیش نیست.``، چگونه شیعه عقیده دارد پیامبر اکرم (ص) بر عالم تکوین ولایت دارد؟


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.