پاسخ به شبهات

ولایت تشریعی

شماره صفحه: 1

سرسپردگی فقط برای ما بد است؟!


خداوند در قرآن از اتخاذ ولی‌ای غیر خدا نهی فرموده است. چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت دارد؟


خداوند در قرآن به پیامبر می گوید « بگو من بشری همانند شما هستم.» چگونه شیعه عقیده دارد که پیامبر بر عالم تکوین ولایت و تسلط دارد؟


در قرآن از قول پیامبر آمده که « من از منافقین خبر ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت و تسلط دارد؟


قرآن از قول پیامبر(ص) میگوید که « من علم به عالم بالا ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم بالا تسلط و ولایت دارد؟


خداوند در قرآن می فرماید « تو فقط تذکر دهنده ای و بر مردم تسلط نداری.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت دارد؟


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.