ولایت تشریعی

شماره صفحه: 1

وقتی در هزاره سوم می‌گویی که پیرو مذهب و آیینی هستم که در آن مذهب، باید فرمانبردار ۱۴ فرد مشخص بود و اوامر اونها رو بی چون و چرا قبول کرد... وقتی می‎گویی پیامبر خدا در روزی به نام غدیر جانشین و جانشینان بعدی خودش را برای چندمین بار اعلام کرد و این بار پیمان را محکم کرد و دو ماه و


توضیح: خداوند در آیه ی ۱۴ سوره ی انعام می فرماید: قل اغیر الله اتخذ ولیا... یعنی: بگو آیا غیر خدا را ولی بگیرم؟ بگو من مامورم اولین مسلمان باشم والبته از مشرکین مباش. از این آیه معلوم می شود که هرکس غیر خدا را ولایت بر خود دهد - تکوینا – مشرک است. پاسخ ۱- آیه قید ولایت تکوینی را


خداوند در قرآن به پیامبر می گوید « بگو من بشری همانند شما هستم.» چگونه شیعه عقیده دارد که پیامبر بر عالم تکوین ولایت و تسلط دارد؟ توضیح: خداوند در آیه ی ۱۱۰ سوره ی کهف می فرماید: قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. بگو: همانا من بشری مانند شمایم که به من وحی می شود. پس فرق پیغمبر


در قرآن از قول پیامبر آمده که « من از منافقین خبر ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت و تسلط دارد؟  توضیح: آیاتی که می گوید پیغمبر علمی به منافقین ندارد و جز وحی چیزی را نمی داند بر این ادعا دلالت می کند. پاسخ ۱- معنای آیه این است که بدون وحی و


قرآن از قول پیامبر می گوید که « من علم به عالم بالا ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم بالا تسلط و ولایت دارد؟ توضیح: خداوند در آیه ی ۲۹ سوره ی کهف می فرماید: ما کان لی من علم بالملاء الاعلی اذ یختصمون. یعنی بگو مرا علمی به ملاء اعلی نیست هنگام گفتگوی ایشان. کسی که


خداوند در قرآن به پیامبر می فرماید « تو فقط مذکری و بر مردم تسلط نداری.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت دارد؟ توضیح: خداوند در آیات ۲۱و۲۲ سوره ی غاشیه می فرماید:« فذکر انما انت مذکر. لست علیهم بمصیطر.» یعنی: « پس تذکر بده تو فقط مذکری. تو


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.