معاد


شماره صفحه: 1

 مرگ از چیزی که فکر می‎کنیم به ما نزدیکتر استاز ثانیه‎ای که در اندیشه آن هستیمو لحظه‎ای که تنفس می‎کنیماز گذر یک خیال، از کوچه‎های ذهنمانو روشن شدن چراغی در فضایی تاریکمرگ از همه این‎ها به ما نزدیکتر استمرگی که وقوعش، حتمی استو آمدنش قطعیو مهمانی‎اش، بدون تردید استپس چه چیز ما را به خود مغرور ک


 راستی ما برای چه به این دنیا آمده‎ایم؟ آمده بودیم جنگ و غارت راه بیاندازیم؟ لشکرکشی از این سو به آن سو؟ آمده بودیم ظلم کنیم و خون هم را بریزیم و اموال هم را غارت کنیم؟ آمده بودیم سرزمینی را اشغال کنیم و مردمانی را بی‎خانمان کنیم؟ آمده بودیم در خانه‎های غصبی و مرزهای اشغال شده زندگی کنیم؟ آمده


مولف: علی کورانیناشر: موسسه طهمترجم: سید محمود عظیمینوبت چاپ:تعداد صفحات: ۱۱۲قیمت: ۵۰۰۰ ریالمشخصات ناشر: ۷۴۳۶۲۴-۰۲۵۱ E-Mail:m-taha@noorneat.net


مولف: علامه سید مرتضی عسکریناشر: مجمع علمی اسلامیمترجم: محمد جواد کرمینوبت چاپ: اول ۱۳۷۷تعداد صفحات: ۳۹قیمت: ۱۰۰۰ ریالمشخصات ناشر:

تصاویر مربوط به امام زمان (ع)

تصاویر مربوط به امام زمان (ع) ۳۶۷۴حیات بعد ازمرگ دنیوی وطلب حاجتعمرگفت:یا رسول الله با اجساد بی روح صحبت می کنی؟حضرت فرمود:قسم به آن کسی که جان محمّد دردست اوست، شما درشنیدن آنچه من می گویم شنواتر از آنان نیستیدحال وقت آن رسیده است تا شما حقجوی عزیز حصر و محدودیّت هایی که توسط سودجویان دین فروش، به نام اصول دینی سالهای سال درگوشت خو


نگاهی دیگر به اندیشه های ابوالفضل برقعی پیرامون احوالات قبر و عالم برزخ -۴در خردادماه ۱۳۸۹ یکی از مراجعین به وبلاگ به نام صابر در ذیل این سلسله مقالات، مطالبی را در دفاع از آقای برقعی و سلفی گری مطرح نمودند که اینجانب متقابلا پاسخ مربوطه را ارایه کردم. مباحثات در این زمینه ادامه یافت تا اینکه آقای ص


نگاهی دیگر به اندیشه های ابوالفضل برقعی پیرامون احوالات قبر و عالم برزخ -۳در خردادماه ۱۳۸۹ یکی از مراجعین به وبلاگ به نام صابر در ذیل این سلسله مقالات، مطالبی را در دفاع از آقای برقعی و سلفی گری مطرح نمودند که اینجانب متقابلا پاسخ مربوطه را ارایه کردم. مباحثات در این زمینه ادامه یافت تا اینکه آقای ص


نگاهی دیگر به اندیشه های ابوالفضل برقعی پیرامون احوالات قبر و عالم برزخ - ۲در خردادماه ۱۳۸۹ یکی از مراجعین به وبلاگ به نام صابر در ذیل این سلسله مقالات، مطالبی را در دفاع از آقای برقعی و سلفی گری مطرح نمودند که اینجانب متقابلا پاسخ مربوطه را ارایه کردم. مباحثات در این زمینه ادامه یافت تا اینکه آقای


نگاهی دیگر به اندیشه های ابوالفضل برقعی پیرامون احوالات قبر و عالم برزخ-۱مقدمه:همانگونه که مراجعین و خوانندگان محترم وبلاگ اطلاع دارند، سلسله مطالبی در افشای تحریفات سایت وهابی"العقیده" پیرامون کتاب"بررسی نصوص امامت"نوشته آقای حیدرعلی قلمداران تقدیم خوانندگان محترم گردید.ما در آن سلسله مقالات روشن س


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.