معاد

شماره صفحه: 1

صحنه‌ی محشر کبراست؛ خلایق همه در محکمه‌‌ی عدل خداوند حکیم و همه در وحشت و اندوه عظیمند؛ هراسان همه از خشم جحیمند، گریزد پسر از مادر و مادر ز پسر، خلق همه منتظر اجر و صوابند و عقابند و حسابند و کتابند و عتابند و خطابند؛ نه راهی که گریزند ز تعقیب گناهی، نه امیدی نه پناهی، همه


 مرگ از چیزی که فکر می‎کنیم به ما نزدیکتر استاز ثانیه‎ای که در اندیشه آن هستیمو لحظه‎ای که تنفس می‎کنیماز گذر یک خیال، از کوچه‎های ذهنمانو روشن شدن چراغی در فضایی تاریکمرگ از همه این‎ها به ما نزدیکتر استمرگی که وقوعش، حتمی استو آمدنش قطعیو مهمانی‎اش، بدون تردید استپس چه چیز ما را به خود مغرور ک


 راستی ما برای چه به این دنیا آمده‎ایم؟ آمده بودیم جنگ و غارت راه بیاندازیم؟ لشکرکشی از این سو به آن سو؟ آمده بودیم ظلم کنیم و خون هم را بریزیم و اموال هم را غارت کنیم؟ آمده بودیم سرزمینی را اشغال کنیم و مردمانی را بی‎خانمان کنیم؟ آمده بودیم در خانه‎های غصبی و مرزهای اشغال شده زندگی کنیم؟ آمده


مولف: علی کورانیناشر: موسسه طهمترجم: سید محمود عظیمینوبت چاپ:تعداد صفحات: ۱۱۲قیمت: ۵۰۰۰ ریالمشخصات ناشر: ۷۴۳۶۲۴-۰۲۵۱ E-Mail:m-taha@noorneat.net


مولف: علامه سید مرتضی عسکریناشر: مجمع علمی اسلامیمترجم: محمد جواد کرمینوبت چاپ: اول ۱۳۷۷تعداد صفحات: ۳۹قیمت: ۱۰۰۰ ریالمشخصات ناشر:حیات بعد ازمرگ دنیوی وطلب حاجتعمرگفت:یا رسول الله با اجساد بی روح صحبت می کنی؟حضرت فرمود:قسم به آن کسی که جان محمّد دردست اوست، شما درشنیدن آنچه من می گویم شنواتر از آنان نیستیدحال وقت آن رسیده است تا شما حقجوی عزیز حصر و محدودیّت هایی که توسط سودجویان دین فروش، به نام اصول دینی سالهای سال درگوشت خو


نگاهی دیگر به اندیشه های ابوالفضل برقعی پیرامون احوالات قبر و عالم برزخ -۴در خردادماه ۱۳۸۹ یکی از مراجعین به وبلاگ به نام صابر در ذیل این سلسله مقالات، مطالبی را در دفاع از آقای برقعی و سلفی گری مطرح نمودند که اینجانب متقابلا پاسخ مربوطه را ارایه کردم. مباحثات در این زمینه ادامه یافت تا اینکه آقای ص


نگاهی دیگر به اندیشه های ابوالفضل برقعی پیرامون احوالات قبر و عالم برزخ -۳در خردادماه ۱۳۸۹ یکی از مراجعین به وبلاگ به نام صابر در ذیل این سلسله مقالات، مطالبی را در دفاع از آقای برقعی و سلفی گری مطرح نمودند که اینجانب متقابلا پاسخ مربوطه را ارایه کردم. مباحثات در این زمینه ادامه یافت تا اینکه آقای ص


نگاهی دیگر به اندیشه های ابوالفضل برقعی پیرامون احوالات قبر و عالم برزخ - ۲در خردادماه ۱۳۸۹ یکی از مراجعین به وبلاگ به نام صابر در ذیل این سلسله مقالات، مطالبی را در دفاع از آقای برقعی و سلفی گری مطرح نمودند که اینجانب متقابلا پاسخ مربوطه را ارایه کردم. مباحثات در این زمینه ادامه یافت تا اینکه آقای


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.