پاسخ به شبهات

قرآن

شماره صفحه: 12

چه دلیلی دارید که آیه ((یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک.....)) در مورد علی (ع) است؟


با اشار ه به بخش ولله یعصمک من الناس و اینکه آیه مبارکه ((یا ایها الرسول بلغ...)) بنا برقولی در مکه نازل شده به غدیر مربوط نیست.


آیا آیه ی ۵۴ سوره مایده در تایید صحت خلافت ابوبکر است؟


خداوند در قرآن به پیامبر می گوید « بگو من بشری همانند شما هستم.» چگونه شیعه عقیده دارد که پیامبر بر عالم تکوین ولایت و تسلط دارد؟


در قرآن از قول پیامبر آمده که « من از منافقین خبر ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت و تسلط دارد؟


قرآن از قول پیامبر(ص) میگوید که « من علم به عالم بالا ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم بالا تسلط و ولایت دارد؟


خداوند در قرآن می فرماید « تو فقط تذکر دهنده ای و بر مردم تسلط نداری.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت دارد؟


در آیات قرآن داریم وظیفه ی پیامبر فقط ابلاغ است. چرا شیعه عقیده دارد که پیامبر حافظ عالم تکوین است؟


قرآن می فرماید:``محمد رسولی بیش نیست.``، چگونه شیعه عقیده دارد پیامبر اکرم (ص) بر عالم تکوین ولایت دارد؟


آیات قرآن دلالت می نماید که ولایت پیامبر تنهادرامور تشریعی است چرا شیعه به ولایت تکوینی ایشان معتقد است؟


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.