پاسخ به شبهات

سقیفه بنی ساعده و شورا

شماره صفحه: 3

اجماع در مورد خلیفه سوم دو نتیجه متناقض دارد!


جریان سقیفه به نقل از عمر


اگر انتخاب در سقیفه بر اساس افضلیت بود...


انتخاب خلیفه رسول خدا به شیوه جاهلی


و هیچ نشانی از رجوع اصحاب سقیفه به مرجع حل اختلافات


آیا گردانندگان سقیفه نگران شوکت مسلمانان بودند؟


رفتن به سقیفه امّا مخفیانه!


شورای سقیفه منهای مشورت! اجماع سقیفه منهای موافقت جمع!


واقعا جمع سقیفه چگونه جمعی بود؟!


آیا جناب عمر بن خطاب در ایمان خود شک داشت؟ آیا گمان می‌کرد که از منافقین است؟


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.