عاشورا


شماره صفحه: 9

قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۱۴چهار دهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۵۷ سوره بقره است که می فرماید: «و ما ظلمونا و لکن کانوا انفسهم یظلمون»به ما ظلم نمی کنند، بلکه به نفس خود ستم می کردند. از حضرت سکینه سلام الله علیها دختر امام حسین علیه السلام نقل شده است که


قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۱۳سیز دهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیات ۸۸ و ۸۹ سوره صافات است که می فرماید: «فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم»پس نگاهی به ستارگان افکند و گفت من بیمارم و با شما به مراسم جشن نمی آیم. امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود: اب


قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۱۲دواز دهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۵۹ سوره نور است که می فرماید: «و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولیک هم الفایزون»و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد، چنین کسانی همان پیروزمندان و


قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۱۱یاز دهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۹ سوره کهف است که می فرماید: «ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا»یا گمان کردی، اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ منهال می گوید: به خدا در دمشق بودم که دیدم، سر بریده ام


قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۱۰دهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۶۹ سوره انبیاء است که می فرماید: «قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراهیم»ما خطاب کردیم: ای آتش! برای ابراهیم سرد و سالم باش. امام صادق علیه السلام از امام حسین علیه السلام روایت می کند که آن


قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۹نهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۷۳ سوره نساء است که می فرماید: «یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزاً عظیما ً»می گویند: ای کاش ما هم با آنها بودیم و به رستگاری بزرگی می رسیدیم. امام رضا علیه السلام به “ ریان بن شبیب“ فرمود: ای پسر ش


قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۸هشتمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۳۳ سوره اسراء است که می فرماید: «ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق»و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید، جز به حق. امام صادق علیه السلام فرمود: با وجودی که خدا کشتن به غیر حق را حرام


قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۷هفتمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۱۰۷ سوره صافات است که در خصوص قربانی نشدن حضرت اسماعیل علیه السلام در قبال قربانی بزرگتر و با ارزش تری است که می فرماید: «و فدیناه بذبح عظیم»و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم. از امام رضا


قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۶ششمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ای است که بیانگر انتقام از خون به ناحق ریخته شده او در روز رستاخیز است که می فرماید: « و اذا المووده سیلت … بای ذنب قتلت » « آنگاه که از دختر زنده به گور سیوال می شود که به کدامین گناه گشته شد؟ »&n


قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۵پنجمین آیه در سوگ امام حسین علیه السلام آیه شریفه ای است که اشاره خونخواهی او به هنگام رجعت دارد و می فرماید:  « … و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل »  « هر کس که به ستم کشته شود به خونخواه او، برای خونخواهی قدرتی دا


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.