۴۰ گل از بوستان سخنان امام رضا(علیه السلام)

زیارت گنبد و بارگاه ملکوتی امام رضا(علیه السلام) برای رسیدن به صفای باطن از دیرباز آرزوی هر ایرانی و مشتاق خاندان اهل بیت(علیه السلام) بوده است، اما در کنار زیارت، می‌توان با زمزمه کردن احادیث و سخنان گوهربار امام هشتم به همان معنویت رسید.

به گزارش ایرنا در این مطلب به برخی سخنان پرفضیلت علی ابن موسی الرضا(علیه السلام) در سالروز ولادت آن حضرت اشاره می‌کنیم، باشد تا اندکی از دریای زلال دانایی و معرفت ایشان بهره گرفته و در مسیر پیمودن زندگی سعادتمندانه چراغ راهی برای خود بسازیم.

** سه ویژگی برجسته مومن

مومن، مومن واقعی نیست مگر آنکه سه خصلت در او باشد:

سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش. اما سنت پروردگارش، پوشاندن راز خود است، اما سنت پیغمبرش مدارا و نرم رفتاری با مردم است و اما سنت امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است.** پاداش نیکی پنهانی و سزای افشا کننده بدی

پنهان کننده کار نیک(پاداشش) برابر هفتاد حسنه است و آشکار کننده کار بد سر افکنده است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.** نظافت

از اخلاق پیامبران نظافت و پاکیزگی است.


** امین و امین نما

امین به تو خیانت نکرده(و نمی‌کند) و لیکن(تو) خاین را امین تصور نموده ای.


** مقام برادر بزرگتر

برادر بزرگتر به منزله پدر است.


** دوست و دشمن هر کس

دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست.


** دوستی با مردم

دوستی با مردم نیمی از عقل است.


** بدی قیل و قال

به درستی که خداوند داد و فریاد و تلف کردن مال و پرخواهشی را دوشمن می‌دارد.


** ویژگی‌های دهگانه عاقل

عقل شخص مسلمان تمام نیست مگر اینکه ۱۰ خصلت را دارا باشد:

۱ـ از او امید خیر باشد ۲ـ از بدی او در امان باشند ۳ـ خیر اندک دیگری را بسیار شمارد ۴ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد ۵ـ هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود ۶ـ در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود. ۷ـ فقر در راه خدایش از توانگری محبوبتر باشد ۸ـ خواری در راه خدایش از عزت بـا دشمنش محبوبتر باشد ۹ـ گمنامی را از پر نامی خواهانتر باشد ۱۰ـ سپس فـرمـود: دهمی چیست و چیست دهمی؟ به او گفته شد: چیست؟ فـرمـود:

احدی را ننگرد جز اینکه بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است.


** نشانه سفله

از امام رضا(علیه السلام) سووال شد: سفله کیست؟ فرمود: آن که چیزی دارد که از (یاد) خدا بازش دارد.


** ایمان، تقوا و یقین

ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و به فرزند آدم چیزی بالاتر از یقین داده نشده است.


** میهمانی ازدواج

اطعام و میهمانی کردن برای ازدواج از سنت است.


** صله رحم با کمترین چیز

پیوند خویشاوندی را برقرار کنید گر چه با جرعه آبی باشد و بهترین پیوند خویشاوندی خودداری از آزار خویشاوندان است.


** سلاح پیامبران

امام رضا(علیه السلام) همیشه به اصحاب خود می‌فرمود: بر شما باد اسلحه پیامبران. گفته شد: اسلحه پیامبران چیست؟ فرمود: دعا.


** نشانه‌های فهم

از نشانه‌های دین فهمی حلم و علم است و خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی و سکوت دوستـی آور و راهنمای هر کار خیری است.


** گوشه گیری و سکوت

زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن عافیت ۱۰ جزء است که ۹ جزء آن در کناره گیری از مردم و یک جزء آن در خاموشی است.


** حقیقت توکل

از امام رضا(علیه السلام) از حقیقت توکل سووال شد. فرمود: آنکه جز خدا از کسی نترسی.


** بدترین مردم

به راستی که بدترین مردم کسی است که یاری اش را (از مردم) باز دارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند.


** زمامداران را وفایی نیست

بخیل را آسایشی نیست و حسود را خوشی و لذتی نیست و زمامدار را وفایی نیست و دروغگو را مروت و مردانگی نیست.


** دست بوسی نه

کسی دست کسی را نمی‌بوسد زیرا بوسیدن دست او مانند نماز خواندن برای اوست.


** حسن ظن به خدا

به خداوند خوشبین باش زیرا هر که به خدا خوشبین باشد خدا با گمان خوش او همراه است و هر که به رزق و روزی اندک خشنود باشد خداوند به کردار اندک او خشنود باشد و هر که به اندک از روزی حلال خشنود باشد بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت رساند.


** ارکان ایمان

ایمان چهار رکن دارد: ۱ـ توکل بر خدا ۲ـ رضا به قضای خدا ۳ـ تسلیم به امر خدا ۴ـ واگذاشتن کار به خدا.


** بهترین بندگان خدا

از امام رضا(علیه السلام) درباره بهترین بندگان سووال شد. فرمود: آنان که هر گاه نیکی کنند خوشحال شوند و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند و هر گاه عطا شوند شکر گزارند و هر گاه بلا بینند صبر کنند و هر گاه خشم کنند در گذرند.


** تحقیر فقیر

کسی که فقیر مسلمان را ملاقات کند و بر خلاف سلام کردنش بر اغنیا بر او سلام کند، در روز قیامت در حالی خدا را ملاقات کند که بر او خشمگین باشد.


** عیش دنیا

از حضرت امام رضا(علیه السلام)، دربـاره خوشی در دنیا سووال شد. فرمود: وسعت منزل و زیادی دوستان.


** آثار زیانبار حاکمان ظالم

زمانی که حاکمان دروغ بگویند باران نبارد و چون زمامدار ستم ورزد دولت خوار گردد. و اگر زکات اموال داده نشود چهار پایان از بین روند.


** رفع اندوه از مومن

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف کند خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش بر طرف سازد.


** بهترین اعمال بعد از واجبات

بعد از انجام واجبات، کاری بهتر از ایجاد خوشحالی برای مومن نزد خداوند بزرگ نیست.


** سه چیز وابسته به سه چیز

سه چیز وابسته به سه چیز است: ۱ـ سختی روزگار بر کسی که ابزار کافی دارد ۲ـ محرومیت زیاد برای کسی که در صنعت عقب مـانده باشد و ۳ـ دشمنی مردم عوام با اهل معرفت.


** میانه روی و احسان

بر شما باد به میانه روی در فقر و ثروت و نیکی کردن چه کم و چه زیاد زیرا خداوند متعال در روز قیامت یک نصفه خرما را چنان بزرگ کنـد که مانند کوه احد باشد.


** دیدار و ابراز دوستی با هم

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.


** راز پوشی در کارها

بر شما باد به راز پوشی در کارهاتان در امور دین و دنیا. روایت شده که (افشاگری کفر است) و روایت شده ˈکسی که افشای اسرار می‌کند با قاتل شریک استˈ و روایت شـده که ˈهر چه از دشمن پنهان می‌داری دوست توهم بر آن آگاهی نیابد.ˈ


** پیمان شکنی و حیله گری

آدمی نمی‌تواند از گرداب‌های گرفتاری با پیمان شکنی رهایی یابد و از چنگال عقوبت رهایی ندارد کسی که با حیله به ستمگری می‌پردازد.


** برخورد مناسب با چهار گروه

با سلطان و زمامدار با ترس و احتیاط همراهی کن و با دوست با تواضع و با دشمن با احتیـاط و با مردم با روی خوش.


** رضایت به رزق اندک

هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد خداوند از عمل کم او راضی باشد.


** عقل و ادب

عقل عطیه و بخششی است از جانب خدا و ادب داشتن تحمل یک مشقت است و هر کس با زحمت ادب را نگهدارد قادر بر آن می‌شود اما هر که به زحمت بخواهد عقل را به دست آورد جز بر جهل او افزوده نمی‌شود.


** پاداش تلاشگر

راستی کسی که در پی افزایش رزق و روزی است تا با آن خانواده خود را اداره کند پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتر است.


** به پنج کس امید نداشته باش

پنج چیز است که در هر کس نباشد، امید چیزی از دنیا و آخرت به او نداشته باش: ۱ـ کسی که در نهادش اعتماد نبینی. ۲ـ کسی که در سرشتش کرم نیابی ۳ـ کسـی که در آفرینشش استواری نبینی ۴ـ کسی که در نفسش نجابت نیابی و ۵ـ کسی که از خدایش ترسناک نباشد.


** پیروزی عفو و گذشت

گروه با هم رو به رو نمی‌شوند مگر آنکه نصرت و پیروزی با گروهی است که عفو و بخشش بیشتری داشته باشد.


** عمل صالح و دوستی آل محمد

مبادا اعمال نیک را به اتکای دوستی آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) رها کنید. مبادا دوستی آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید زیرا هیچکدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی‌شود.

 تابناک