نظر شما را به این حدیث زیبا و خواندنی،‌ جلب می‌کنیم؛ حضرت فرمودند:

طلبت الجنّة فوجدتها فی السخاء ، وطلبت العافیة فوجدتها فی العزلة ، وطلبت ثقل المیزان فوجدته فی شهادة أن لا إله إلا الله محمّد رسول الله ، وطلبت السرعة فی الدخول إلى الجنّة فوجدتها فی العمل لله تعالى ، وطلبت حبّ الموت فوجدته فی تقدیم المال لوجه الله  ...

۱- بهشت را جستجو نمودم پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم.

۲- تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم پس آن را در گوشه گیری مثبت و سازنده یافتم.

۳- سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله یافتم.

۴- سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم.

۵- دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم پس آن را در پیش فرستادن ثروت انفاق برای خشنودی خدای تعالی یافتم.

برگ عیشی به گور خویش فرست                     کس نیارد ز پس، تو پیش فرست 

و طلبت حلاوة العبادة فوجدتها فی ترک المعصیة ، و طلبت رقة القلب فوجدتها فی الجوع والعطش ، و طلبت نور القلب فوجدته فی التفکّر والبکاء ، و طلبت الجواز على الصراط فوجدته فی الصدقة ، و طلبت نور الوجه فوجدته فی صلاة اللیل ...

۶- شیرینی عبادت را جستجو نمودم پس آن را در ترک گناه یافتم.

۷- رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم.

۸- روشنی قلب را جستجو نمودم پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

۹- آسانی عبور بر صراط را جستجو نمودم پس آن را در صدقه یافتم.

۱۰- روشنی رخسار را جستجو نمودم پس آن را در نماز شب یافتم. 

 و طلبت فضل الجهاد فوجدته فی الکسب للعیال ، و طلبت حب الله عز وجل فوجدته فی بغض أهل المعاصی ، و طلبت الرئاسة فوجدتها فی النصیحة لعباد الله ، و طلبت فراغ القلب فوجدته فی قلّة المال ، و طلبت عزائم الأُمور فوجدتها فی الصبر ...

۱۱- فضیلت جهاد را جستجو نمودم پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم.

۱۲- دوستی خدای تعالی را جستجو کردم پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم.

۱۳- سروری و بزرگی را جستجو نمودم پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم.

۱۴- آسایش قلب را جستجو نمودم پس آن را در کمی ثروت یافتم.

۱۵- کارهای پر ارزش را جستجو نمودم پس آن را در شکیبایی یافتم. 

و طلبت الشرف فوجدته فی العلم ، و طلبت العبادة فوجدتها فی الورع ، و طلبت الراحة فوجدتها فی الزهد ، و طلبت الرفعة فوجدتها فی التواضع ، و طلبت العزّ فوجدته فی الصدق ...

۱۶-و بلندی قدر و حسب را جستجو نمودم پس آن را در دانش یافتم.

۱۷- عبادت را جستجو نمودم پس آن را در پرهیزکار یافتم.

۱۸- آسایش را جستجو نمودم پس آن را در پارسایی یافتم.

۱۹- برتری و بزرگواری را جستجو نمودم پس آن را در فروتنی یافتم.

۲۰- عزت (ارجمندی) را جستجو نمودم پس آن را در راستی و درستی یافتم. 

و طلبت الذلة فوجدتها فی الصوم ، و طلبت الغنى فوجدته فی القناعة ، و طلبت الاُنس فوجدته فی قراءة القرآن ، و طلبت صحبة الناس فوجدتها فی حسن الخلق ، و طلبت رضى الله فوجدته فی برّ الوالدین. [۱]

۲۱- نرمی و فروتنی را جستجو نمودم پس آن را در روزه یافتم.

۲۲- توانگری را جستجو نمودم پس آن را در قناعت یافتم.

قناعت توانگر کند مرد را                           خبر کن حریص جهانگرد را

۲۳- آرامش و همدمی را جستجو نمودم پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

۲۴- همراهی و گفتگوی با مردم را جستجو نمودم پس آن را در خوشخویی یافتم.

۲۵- خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم. 

 

پی‌نوشت:

[۱] مستدرک الوسایل ج ۱۲ ص ۱۷۳ - ۱۷۴ ح ۱۳۸۱۰

 

//شیعه نیوز