یک حدیث جعلی در مورد نهی زیارت قبور

این حدیثی که می‌گوید:"خداوند زائران قبور را لعنت کند"!! (لَعَنَ اللَّهُ زائرات الْقُبُور) سه طریق دارد که هر سه ضعیف است: 

در طریق اول ابن خثیم است و گفته‏اند که به احادیث او احتجاج و استدلال نمی‏شود. 
میزان الاعتدال، ج‏۲، ص‏۴۵ ۹. ‏

‏ در طریق دوم باذان است که او هم مورد احتجاج نیست. 
هذیب الکمال، ج‏۴، ص‏۶.

‏در طریق سوم عمر بن ابی سلمه است که او را هم ضعیف دانسته‏اند. 
سیراعلام النبلاء، ج‏۶، ص‏۳۳.
 فطرت