یک حدیث جعلی در مورد نهی زیارت قبور

این حدیثی که می‌گوید:"خداوند زایران قبور را لعنت کند"!! (لَعَنَ اللَّهُ زایرات الْقُبُور) سه طریق دارد که هر سه ضعیف است:

در طریق اول ابن خثیم است و گفته‏اند که به احادیث او احتجاج و استدلال نمی‏شود.
میزان الاعتدال، ج‏2، ص‏45 9. ‏

‏ در طریق دوم باذان است که او هم مورد احتجاج نیست.
هذیب الکمال، ج‏4، ص‏6.

‏در طریق سوم عمر بن ابی سلمه است که او را هم ضعیف دانسته‏اند.
سیراعلام النبلاء، ج‏6، ص‏33.فطرت