یک بام و ۲ هوا!!!

بقایای مرقد مطهر امام هادی(علیه السلام) و امام عسکری(علیه السلام) در سامرا

مقبره محمد بن اسماعیل بخاری (صاحب صحیح بخاری)در ازبکستان