یا حسین

چه زشت می‌گویند زشت سیرتان،که عزای شما ساخته دست امروزیان پس از شماست. یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که دیروزیان پیش از شما نیز بر شما می‌گریستند؛ یا حسین.

عزای شما مقیاس زمان نمی‌شناسد.آنقدر جانکاه و دردناک بود که صدای شیون کودکانتان نه تنها به گوش ما رسید، که این صدا، تاریخ را به عقب طی کرد تا جایی که جدتان رسول الله (صلی الله علیه و آله) نیز برایتان گریستند؛ یا حسین

و من سوگند می‌خورم به نامتان، اگر همه لشکریان منکر شما پشت به پشت، صف به صف، نفر به نفر در مقابلم بایستند جز این نباشم که 
سیاه پوشتان خواهم بود
یا حسین.

بیشتربدانیم(۱)

بیشتر بدانیم(۲)امام حسین علیه السلام