کتاب یاد محبوب (جلد دوم)

مولف: سیدحسین حسینی
ناشر: نشر آفاق
مترجم:
نوبت چاپ: سوم ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۱۲۵
قیمت: ۱۱۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران پاسداران دشتستان چهارم نبش زمرد پلاک۴۳ تلفن ۲۲۸۴۷۰۳۵

 

/امامت و مهدویتبشارات کتب آسمانیاصالت مهدویتشناخت حضرت مهدی علیه السلامغیبتدیدارها و تشرفات در دوران غیبتبرخی آثار وجودی امام زمان علیه الس