گول نخور برادر!

گول من را هم نخور!
اگر آن چه من و دوستانم در سایت فطرت نگاشته ایم کذب و دروغ است گول ما را هم نخور
گول آن مفتی عربستانی با آن چفیه ی قرمز، که حکم ارتداد برای شیعیان مرتضی علی علیه السلام صادر می‌کند را نخور...
گول آن دگر اندیشی را نخور که دود سیگارش ریه‌های مغزمان را سیاه کرده...
گول آن کسی را نخور که در عکسش دست زیر چانه زده است و متفکرانه سر عکاس را هم کلاه گذاشته!
گول حرف‌های من درآوردی که ظاهری زیبا ولی باطنی شیطانی دارند را نخور...
گول شیطان را نخور برادر، همین شیطان بود که می‌گفت: خدایا فقط تو را عبادت می‌کنم و فقط بر تو سجده می‌کنم و به این بهانه از امر خدا که سجده بر آدم بود امتناع کرد...
گول نخور برادر که شیطان با همین "فقط‌های" ظاهر فریب اخراج شد...
گول حرف‌های ظاهراً زیبا را نخور، که داشته‌هایت را به لحظه ای خواهند برد.
ایمان به خدا، رسولان خدا، کتاب خدا، اولیاء خدا...
این ها جز به نیرنگ و فریب و دروغ از کف نخواهند رفت.فطرت