در زمان متوکل در سال ۲۳۶قبر امام حسین را خراب کرده و آن را آب بستند. گفته اند: سال ها محوبود و مردم را از زیارت نهی کردند. حال پس از گذشت این همه سال چگونه مکان اصلی را یافته اند؟ از آن زمان تا کنون به جز متوکّل آیا باز قبر حضرت را خراب کرده اند؟

پاسخ:

قبر مطهر امام حسین علیه السلام و زیارت آن مورد توجه امامان و شیعیان بوده و حتی بعضی خلفا بدان توجه خاصی داشته اند. بعد از واقعه عاشورا در ایام بنی امیه بارگاه و مسجدی در کنار آن بنا نهادند و بنی اسد که نزدیک بارگاه امام حسین علیه السلام زندگی می‌کردند, بدان توجه خاصی داشتند. از آن زمان به بعد بر تعداد ساکنان آن منطقه افزوده شد تا کم کم به شهری تبدیل شد و آن را کربلا نامیدند.

هارون الرشید برای توسعه آن را خراب کرد و سپس آن را ساخت. این بنا تا سال ۲۳۶باقی بود. متوکل از سال ۲۳۶تا ۲۴۷زمان کشته شدن او), چند نوبت آن را خراب کرد, اما همان طور که ذکر شد, بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام در شهر کربلا بودو اگر متوکل آن را خراب کرد, اما مردم و عاشقان اهل بیت محل آن را به خوبی می‌دانستند و حتی در نیمه‌های شب به زیارت قبر حضرت می‌رفتند.(۱)

بعد از متوکل بارگاه امام حسین علیه السلام توسط پسرش منتصر عباسی در سال ۲۴۷ساخته شد و در سال ۲۷۳به بعد محمد بن زیدبن الحسین بن محمد پادشاه طبرستان آن را تعمیر و تکمیل کرد و عضدالدولهء دیلمی در سال ۳۶۹آن را تجدید بنا کرد. درسال ۷۶۷توسط آل بویه تعمیر شد. پس از آنان در زمان صفویه در سال ۹۳۲و در سال ۱۱۵۶توسط نادرشاه و سپس درزمان قاجاریه تکمیل ساختمان بنای اطراف آن طلاکاری و آیینه کاری شد و تکمیل و توسعه یافت.(۲)

در سال ۱۲۱۶امیر سعود پسر عبدالعزیز در رأس نیروهای بسیاری از نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و نواحی دیگر به قصد حمله به کربلا و نجف حرکت نمودند و در ذی القعده به کربلا رسیدند و آن جا را محاصره کردند و برج و باروی شهر راخراب کردند و به زور وارد شهر شدند, و بیشتر مردم را در کوچه و بازار و خانه ها به قتل رسانیدند. در سال ۱۲۱۶شهدالحسین علیه السلام را غارت کردند. وهابیان مکرراً به کربلا حمله کردند و هر بار تعدادی را به شهادت رساندند و اموالی را به غارت بردند, ولی بر اثر مقاومت و فداکاری شیعیان نتوانستند قبر مطهر امام حسین را خراب کنند.(۳)

 


۱- مقاتل الطالبیین, ص ۳۹۵ حسین عمادزاده, چهارده معصوم, ص ۸۰۰ ؛ مروج الذهب, ج ۴ ص ۲۳۰
۲- حسین عمادزاده, چهارده معصوم, ص ۸۰۱ با تلخیص.
۳- علی اصغر فقیهی, وهابیان, ص ۲۵۳ با تلخیص.


 /واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی