گفتمان مهدویت

مولف: علی صافی گلپایگانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول /77
تعداد صفحات: 246
قیمت: 6250 ریال
مشخصات ناشر: تلفن 02523253340


در این کتاب پرسشهایی پیرامون مهدویت پاسخ داده شده است بحث هایی درباره تشیع، امامت و بطورخاص مهدویت با زیر عنوانهایی مثل القاب امام زمان علیه السلام، ق