گریه بر بهشتیان ممنوع!

مسعود گفت: چرا برای امام حسین [علیه السلام] گریه می‌کنی؟
چیزی نگفتم
بازهم مسعود گفت: او الآن به بهشت رفته است و از نعمت‌های خدا شاد و خوش‌حال است. تو هم باید شاد باشی نه ناراحت و گریان!
بازهم چیزی نگفتم

شش ماه بعد، وقتی پدر مسعود را خاک می‌کردند، بالای قبر پدر سخت گریه می‌کرد و با بی‌تابی اشک می‌ریخت.
با خودم گفتم: بیچاره پدرش حتماً جهنمی بوده! وگرنه این فرزند، با عقیده‌ای که دارد باید به جای گریه کردن بخندد و شادی کند!

در راه بازگشت باز با خودم گفتم: اما تا یاد دارم پدرش آدم بدی نبود!
 فطرت