بگذار تا خیال کنندت تو را بعید

بگذار تا که فرض کنندت تو را محال

 

هر قدر هم که دیر بیایی و راه دور

هر قدر هم که بگذرد این سال‌های سال

 

یک روز ذوالفقار نگاه ات به آسمان

پل می‌زند به سمت تبسم به شور و حال

 

حتی اگر نباشم و باشی چه دیدنی ست

آن لحظه‌های روشن و نوارنی وصال

 

لیلا رسولی

 

/